Een onlangs uitgekomen rapport van McKinsey stelt dat de Nederlandse industrie een sleutelrol kan spelen in de reductie van broeikasgassen. De onderzoekers menen dat, ondanks de technische uitdagingen, het niet onmogelijk is om de uitstoot op het niveau van de Parijs-doelstellingen te krijgen.

De uitstoot van CO2 zou dankzij nieuwe technieken in 2040 met 60% kunnen zijn afgenomen en tot 80-95% in 2060. De kosten zijn astronomisch: volgens McKinsey kom je met de meest veelbelovende technieken op zo’n 21 tot 23 miljard Euro in 2040 en in 2060 zullen de kosten zijn opgelopen tot zo’n 55 miljard.

Daar staat echter tegenover dat de energieprijzen zullen dalen en dat veel grondstoffen, die nog niet worden gebruikt, dan wel kunnen worden ingezet.

Het complete rapport is hier te downloaden.