Paessler AG gaat een partnerschap aan met Belgische IT-bedrijf Lansweeper uit Dendermonde. De samenwerking bundelt de krachten en ervaring van beide partijen, om zo een unieke aanpak op het vlak van monitoring van IT-assets te bieden. Bovendien versterkt het hun positie binnen de markt voor monitoring van IT-infrastructuren en netwerken.

Risicomanagement
In veel organisaties is de IT-afdeling verantwoordelijk voor een efficiënt functioneren van de infrastructuur en voor de aanschaf, het onderhoud en de uiteindelijke verwijdering van fysieke hardware en software assets die in gebruik zijn bij het bedrijf. Die verantwoordelijkheden hebben niet alleen een financiële impact, maar drukken ook hun stempel op de regelgeving en veiligheid. Een onnauwkeurige inventarisatie van IT-assets leidt niet tot inefficiëntie, is duurder en brengt bovendien een potentieel veiligheidsrisico met zich mee. Maar wat als je niet weet dat bepaalde risico’s bestaan? Een typische uitdaging van risicomanagement is nu eenmaal dat je niet datgene kan monitoren waarvan je niet weet dat het er is.

Zichtbaarheid van IT-assets
Voor alle netwerken, met uitzondering van de kleinste, is een inventaris via een spreadsheet vandaag de dag niet langer voldoende. Het Belgische Lansweeper geeft complete zichtbaarheid aan de verzameling van alle technologische assets binnen een organisatie en zet onbekende risico’s om tot bekende risico’s die te monitoren zijn. Zo kan de beheerder bijvoorbeeld drempels en meldingen toekennen die in werking treden wanneer de waarden veranderen. Deze expertise vormt dan ook een perfecte aanvulling op de diensten van Paessler zoals uitvoerige gezondheids- en prestatiemonitoring van de volledige infrastructuur.

Lansweeper en PRTG
De meerwaarde van het partnership voor Paessler zit vooral in de toevoeging van een nieuw integratiekader en API. Hiermee kan Paesslers’ PRTG informatie over assets ophalen uit Lansweeper met behulp van zowel out of the box REST Custom Sensors als EXE / Script Sensors. De configuratie van de sensor is heel eenvoudig. Met behulp van de uitstekende documentatie van de Lansweeper Cloud API, kan je alle informatie vinden die nodig is voor de sensor.