Mediagegevens

Process Control is een vakblad, voor de procesindustrie, over procesbesturing en -optimalisatie. Een vakblad waarin de techniek van de procesbeheersing centraal staat, en dat oog heeft voor de bedrijfskundige en maatschappelijke context waarin deze plaatsvindt. Via het vakblad kunt u richting een specifieke doelgroep uw boodschap zenden.

Klik hier voor de Process Control Mediagegevens 2021 met specificaties en overige informatie.

Klik hier voor de Process Control Mediagegevens 2020 met specificaties en overige informatie.

Click here for the English Mediakit; Process Control Mediakit 2020

Onderwerpen
Het interessegebied van Process Control betreft de productiesystemen en de operationalisering daarvan in machines, installaties, regel- en besturingstechnologie. De informatie hierover gaat echter verder dan de techniek alleen. Ontwikkeling, toepassing en vernieuwing van proces- en productietechnologie kan immers niet los gezien worden van hun organisatorische, bestuurlijke, economische en politieke omgeving. Daarom zijn niet alleen automatisering, instrumentatie, meet- en regeltechniek en onderhoud de onderwerpen die u regelmatig in Process Control aantreft, maar bijvoorbeeld ook marktontwikkeling, industriële netwerken, veiligheid, milieu, duurzaamheid en maatschappelijk ondernemen.

Redactionele formule en inhoud
In elke editie van Process Control komen de bovengenoemde onderwerpen aan de orde, waarbij één daarvan als hoofdthema extra aandacht krijgt. Uiteraard wordt daarbij zoveel mogelijk ingespeeld op de actualiteit. Het vakblad biedt de procesindustrie en hun (toe)leveranciers van machines, installaties, systemen en onderdelen hiermee een platform voor informatie- en ervaringsuitwisseling op zowel technisch, bestuurlijk, maatschappelijk als commercieel gebied. Naast de artikelen in het vakblad de vaste rubrieken als columns, branche- & productnieuws, beurs- & evenementeninformatie en agenda & bedrijvenwijzer.

In druk en digitaal
Process Control wordt uitgegeven in zowel gedrukte als digitale vorm. Veel lezers hebben nog altijd een voorkeur voor de tastbare print versie. De digitale editie van het vakblad biedt daarnaast voor lezers en adverteerders veel aanvullende mogelijkheden. Zo bevatten artikelen links naar achterliggende informatiebronnen, waardoor lezers veel extra informatie uit Process Control digitaal kunnen halen. Ook advertenties zijn linkbaar, waardoor adverteerders via Process Control digitaal de mogelijkheid hebben om direct en interactief in contact te komen met de lezers.

Website en Nieuwsbrief
Naast het blad in gedrukte en digitale vorm, zijn ook een website en nieuwsbrief onderdelen van het platform Process Control. De maandelijkse nieuwsbrief bevat door de redactie geselecteerde actuele branche- en productinformatie. Daarnaast is er ruimte voor maximaal drie commerciële berichten. Ook op de website is behalve informatie over het vakblad veel branche- en productnieuws te vinden. Via banners kunt u hier uw commerciële boodschap kwijt.

Vacatures
U kunt ook uw vacatures plaatsen op het platform Process Control. Een vacature staat maximaal 60 dagen op de website en gaat gedurende die periode 2-3 keer mee in de nieuwsbrief. De kosten hiervoor zijn € 250,-.

Voor € 100,- extra (€ 350,- in totaal) kunt u de vacature ook op onze social media kanalen laten doorplaatsen (LinkedIn en Twitter).

Doelgroep/Branches
Het vakblad Process Control richt zich op de procesindustrie. Daarbij gaat het om de sectoren:
– Petrochemie
– Olie-, Gas- & Energievoorziening
– Farmaceutische industrie
– Voedings- & Drankenindustrie
– Genotsmiddelenindustrie
– Verfindustrie
– Papier & Kartonfabricage
– Waterzuivering

Daarnaast bereikt Process Control ook lezers in de elektronicabranche, bij de overheid, ingenieursbureaus en universiteiten en HBO-instellingen.
Doelgroep/Lezers

De lezers van Process Control zijn beslissingsbevoegd inzake het adviseren, selecteren en/of afnemen van producten en/of diensten:
– (technisch) management & directie
– Plantmanagers
– SHEQ-managers (Safety, Health, Environment en Quality Assurance)
– Onderhoudsmanagers & -technici
– (proces)Engineers
– System Integrators
– Procesoperators

Process Control werkt met een doelgerichte verspreiding: Alle ontvangers van het blad zijn abonnee of zijn geselecteerd als doelgroeppersoon.

Voor meer informatie over adverteren of het vakblad neem contact op met de Projectmanager:
Henno Ploeg, MSc
0184-481045
henno.ploeg@processcontrol.nl