Rob Hommerson - Endress+Hauser

Eerlijk gezegd vind ik het prima dat we in plaats van het in digitale communicatie te zoeken, gebruikmaken van menselijke oplossingen…

Het is een beetje paradoxaal. De markt trekt aan, maar bedrijven komen capaciteit tekort om hier optimaal van te kunnen profiteren. Bedrijven schreeuwen om ervaren vakmensen met vele tienduizenden vacatures als resultaat. Weliswaar zitten technische opleidingen in de lift, maar het gat met de praktijk blijft te groot. Schoolverlaters kunnen gewoon niet snel ingezet worden, mede waardoor bedrijven huiverig zijn om jonge, onervaren mensen aan te nemen. Ze zoeken naar veelbelovende jonge talenten enerzijds en naar (oudere) specialisten met ervaring anderzijds. Een uitdaging zullen we maar zeggen, want iedereen zit aan dit soort mensen te trekken. Maar dat is niet het enige waarmee een HRM afdeling zich tegenwoordig bezighoudt. Want bedrijven willen ook de bij oudere werknemers aanwezige (onderscheidende) kennis en ervaring voor de toekomst zeker stellen. Wat dan zeker niet mag gebeuren, is dat die onderscheidende kennis zomaar de deur uit wandelt op het moment dat een werknemer met pensioen gaat. Los van het feit dat dit niet gunstig is voor de continuïteit en de concurrentiepositie van het bedrijf, wordt het met name door degenen die vlak voor hun pensioen zitten ook als zeer demotiverend ervaren als zij hun expertise niet goed kunnen overdragen.

Bij Endress+Hauser speelt bovendien nog een ander aspect. Dit is namelijk een familiebedrijf. Op veel vlakken is dat een geweldig voordeel. Je hebt immers geen buitenstaanders als aandeelhouder die zich met het management kunnen bemoeien. Ook financieel staat een familiebedrijf er doorgaans beter voor dan beursgenoteerde ondernemingen. Die moeten immers dividend uitkeren en de markt tevreden houden met koersstijgingen. Maar een ander aspect is dat mensen het wel specifiek leuk moeten vinden om bij een familiebedrijf te werken. Ze moeten in het team passen en de mentaliteit bezitten die bij een familiebedrijf hoort. Vooral de sfeer is hier amicaler en losser, maar stelt anderzijds ook hogere eisen aan iemands verantwoordelijkheidsgevoel. Vandaar dat we werken met intrede assessments. Daarmee proberen we te achterhalen of mensen het juiste gevoel hebben dat in onze ‘technology driven’ wereld nodig is. Ook willen we graag weten hoe snel mensen dingen oppikken en leren. Daarbij is het vooral belangrijk dat de kennis die ze opdoen ook echt beklijft. Want op scholen wordt, vaak als proef, gewerkt met e-learning methodieken. De praktijk heeft daarbij aangetoond dat ‘iPad-klassen’ aantoonbaar minder presteren dan wanneer er gebruik wordt gemaakt van boeken en gedrukte syllabi. Om kennisoverdracht te versterken en vooral te versnellen, hebben wij het klassieke meester-gezel principe uit de kast gehaald. Onze jongste medewerkers lopen in dat kader ouderwets mee met ervaren ‘oude rotten’. Natuurlijk worden ze daarnaast ook theoretisch bijgespijkerd, maar door die meester-gezel aanpak gaat kennisoverdracht veel sneller en doelgerichter. Niet alleen zijn jongeren daardoor eerder inzetbaar, ook blijft unieke kennis daardoor behouden. Uit onderzoek is gebleken dat de bij werknemers aanwezige kennis en ervaring een belangrijke basis legt voor een sterke concurrentiepositie. Belangrijk dus. Daarnaast krijgen oudere werknemers die hun pensioen aan de horizon zien gloren, door hun coachingrol nieuwe inspiratie voor een 3de carrièrefase. Ze zijn immers verantwoordelijk voor het overdragen van kennis en worden daardoor nog waardevoller voor het bedrijf. Ook hebben deze coaches veel sneller in de gaten of de ‘gezellen’ die ze onder hun hoede hebben, goed bij ons passen. Het is even wennen om het in een wereld met oprukkende digitale fenomenen als IIoT en Industrie 4.0 opeens over ‘ouderwetse’ meester-gezel methodes te hebben. Maar het werkt en eerlijk gezegd vind ik het prima dat we in plaats van het in digitale communicatie te zoeken, gebruikmaken van menselijke oplossingen, gebaseerd op persoonlijke begeleiding. Ook dit past helemaal in de sfeer van een succesvol familiebedrijf.

Reageren?