Methanolfabriek Botlek loopt vertraging op

Iets minder dan een jaar geleden berichtten we over de geplande bouw van een nieuwe, groene methanol fabriek in de Botlek. In de fabriek, die zo’n 200 miljoen euro gaat kosten, moet 360.000 ton niet-recyclebaar afval van 700.000 huishoudens worden omgezet in methanol. Normaliter wordt dit afval verbrand. De CO2-besparing door niet te verbranden bedraagt zo’n 300.000 ton.

Hoewel een jaar later nog steeds niet honderd procent zeker is dat de fabriek er ook daadwerkelijk gaat komen, is de beslissing om te gaan bouwen op dit moment vertraagd. Het project wordt gedragen door Nouryon (AkzoNobel Chemie), het Canadese Enerkem, Air Liquide en Havenbedrijf Rotterdam.

De reden voor de vertraging heeft te maken met een aantal factoren. Enerzijds is er het ontwerp van de technische processen. De initiatiefnemers hebben besloten dat deel van het proces uit te besteden aan een nog onbekende Europese partij.

Daarnaast zijn er onduidelijkheden rondom de regelgeving. Regels met betrekking tot emissierechten, afval en de circulaire economie vertragen het proces enerzijds, maar anderzijds willen de bedrijven ook de subsidies en financieringen eerst helder hebben, voordat met de bouw wordt gestart.

Op dit moment is er in Europa nog geen vergelijkbare fabriek gerealiseerd.

Bron: FD

Illustratie: overzicht van bio-methanol installatie van Enerkem in Canada.