Micky Adriaansens: “De industrie is noodzakelijk voor welzijn en welvaart”

Micky Adriaansens: “De industrie is noodzakelijk voor welzijn en welvaart”
Het innovatievermogen van het bedrijfsleven is volgens minister Adriaansens essentieel om transities (verduurzaming, digitalisering, circulariteit) te versnellen (foto: Martijn Beekman).

In een interessant interview met VNO-NCW opiniemagazine Forum vertelt EZK-minister Micky Adriaansens over de uitdagingen van industrie en de politiek.

Minister Micky Adriaansens heeft niet het makkelijkste dossier onder haar hoede: de verduurzaming van de industrie en de energiesector levert de nodige uitdagingen op. VNO-NCW voerde een interessant gesprek met de minister. Het bedrijfsleven gaat de minister aan het hart, zo zegt ze. “Bedrijven brengen investeringen en vernieuwing. Mensen kunnen hun huur en hypotheek betalen met het salaris dat ze in het bedrijfsleven verdienen”.

Verzwaring net

Een van de uitdagingen waar Adriaansens mee te maken heeft, is de verzwaring van het stroomnet. Dat doet ze samen met Rob Jetten. Toch is het niet een kwestie van ‘overal’ en ‘snel’ het net verzwaren, weet ze: “Er zit een grens aan wat netbeheerders en andere organisaties kunnen verstouwen, bijvoorbeeld aan arbeidskracht. Het is vaak geen kwestie van geld maar van de vraag of we het kúnnen realiseren”.

Niet afhankelijk

Niet alleen het bedrijfsleven in het algemeen, maar ook de industrie in het bijzonder zijn van groot belang voor het land, meent de minister. “De industrie is absoluut noodzakelijk voor onze welvaart en welzijn. Met alle producten die de industrie maakt en de grondstoffen voor andere bedrijven. Zo zorgen we ook dat we minder afhankelijk zijn van andere landen, met name landen waar we niet afhankelijk van wíllen zijn. Dat hebben de oorlog in Oekraïne en de pandemie ons wel geleerd.”

Energieprijzen

Een lastig punt in het gesprek zijn de hoge energieprijzen waar de industrie nog steeds mee te kampen heeft. Wat kan de minister daarin betekenen? “Ik ondersteun het verduurzamen van bedrijven. Onder meer met snellere vergunningverlening en duidelijkheid bieden over de infrastructuur. De oplossing zit in de verduurzaming, helpen om de productiekosten te verzachten is symptoombestrijding. Hoelang moet je dat doen? Het kost ook gewoon veel geld”

Lees het complete interview op:  https://www.vno-ncw.nl/forum/micky-adriaansens-industrie-weg-dat-vind-ik-een-dom-standpunt