Milieudefensie stelt bestuurders Shell straks persoonlijk aansprakelijk

Volgens Milieudefensie komt Shell het vonnis dat vorig jaar voltrokken werd, niet na. De milieu-organisatie wil bestuurders van Shell nu persoonlijk aansprakelijk gaan stellen. Milieu-defensie heeft dat in een brief aan Shell laten weten. 

De brief die door Milieudefensie aan Shell is gestuurd, dient vooral als waarschuwing. Juridische stappen zullen namelijk, zo nodig, pas genomen worden na het hoger beroep van Shell tegen het eerder voltrokken vonnis. Dat hoger beroep komt pas in 2023 voor.

Een jaar na het vonnis investeert Shell volgens Milieudefensie altijd nog meer geld in fossiele energie dan in duurzame energie. Volgens de cijfers van Milieudefensie zou de uitstoot van Shell tot 2030 zelfs nog kunnen toenemen. “Bijna een jaar na het oordeel van de rechter voert Shell willens en wetens het vonnis niet uit. Dat leidt tot aansprakelijkheidsrisico’s voor het bedrijf en het bestuur”, meldt de organisatie.

Volgens Shell zijn haar reductiedoelstellingen in lijn met het Parijsakkoord. Volgens het bedrijf heeft de rechter ze een ruime beoordelingsvrijheid gegeven om aan de reductiedoelstellingen te kunnen voldoen. Volgens Shell wordt haar verduurzamingstrategie door het vonnis alsnog versneld en wordt er ‘zinvolle actie’ ondernomen om de uitstoot te reduceren.

Omdat vorig jaar de rechter oordeelde dat Shell haar uitstoot met 45% moet reduceren ten opzichte van 2019 en omdat de casus vrij helder is, zouden individuele bestuurders ook daadwerkelijk vervolgd kunnen worden, vertelt jurist Tim Bleker in een interview met Trouw.