Miljoenennota en de industrie

Vandaag werd met het gebruikelijke vertoon de miljoenennota overhandigd. Voor de industrie zijn de volgende punten relevant:

  • ZZP’ers (daar zijn er heel wat van in de industrie) gaan er qua belasting betalen op achteruit. Het kabinet wil het verschil tussen mensen in vaste dienst en ZZP’ers verkleinen. De zelfstandigenaftrek gaat daarom van 7280 euro naar 5000 euro in 2028.
  • Het kabinet zegt te gaan ‘nadenken’ over een investeringsfonds. Om de weerbaarheid van de economie te vergroten zou het kabinet daartoe ‘enkele tientallen miljarden’ euro’s lenen tegen de huidige lage rente om die vervolgens in het fonds te stoppen. VNO-NCW baas Hans de Boer is enthousiast over dit plan. Volgens hem kan zo’n fonds er voor zorgen dat Nederland ‘toekomstbestendig’ wordt.
  • De vennootschapsbelasting wordt verlaagd naar 21,7% In 2021. Het wetsvoorstel dat er voor zorgt dat multinationals alsnog winstbelasting gaan betalen is aangenomen.
  • Er wordt komend jaar 60 miljoen euro extra uitgetrokken voor verduurzaming van de industrie. Vooral projecten met waterstof en CCS/CCU maken kans op extra geld. De elektriciteitsbedrijven kunnen ook nog eens 35 miljoen euro extra investeren in duurzame energie. Ineke Dezentjé van FME laat weten het ‘onbegrijpelijk’ te vinden dat er niet het tienvoudige van de toegezegde 60 miljoen euro wordt vrijgemaakt. In het ‘toekomstfonds’ heeft Dezentjé ook weinig vertrouwen. “De uitwerking wordt waarschijnlijk dan aan een volgend kabinet overgelaten”, laat de bewindsvrouw in een persbericht weten.
  • Diverse werkgeversorganisaties, waaronder VNO-NCW pleiten voor een aanpak van de stikstofproblematiek. De organisaties menen dat de drempelwaarde omlaag moet.