Shell Moerdijk (foto Shell).

Moerdijk: eerst elektrificatie, waterstof komt er na

Uit een energiebehoefteonderzoek onder bedrijven in Port of Moerdijk blijkt dat verduurzaming tot 2030 vooral zal moeten bestaan uit elektrificatie. Middels deze route valt er het snelst resultaat te behalen.

Port of Moerdijk schakelde het bureau Water Energy Solutions in om te bepalen wat de meest succesvolle route zou zijn om in 2030 te kunnen voldoen aan de klimaatdoelstellingen. Het resultaat van het onderzoek is vrij rechtlijnig: er moet vooral geëlektrificeerd worden. Waterstof is zeker een veelbelovende technologie, maar nog niet tot 2030.

Elektrificatie biedt volgens het onderzoek op korte termijn de meest betrouwbare methode om in 2030 te verduurzamen. Bij het onderzoek werd vooral gekeken naar scope 1 uitstoot, de uitstoot van de bedrijven zelf. Elektrificatie maakt het mogelijk om die eigen uitstoot in 2030 te halveren. Met voldoende beschikbare stroom en de nodige investeringen in elektrische fornuizen en e-boilers moet het cluster in 2030 voldoen aan de klimaatdoelen. Aan de beschikbare stroom moet wel hard gewerkt worden. Geschat wordt dat het cluster in 2040 acht maal zoveel stroom verbruikt als dat het nu doet.

Waterstof is een veelbelovende technologie, maar voor het industriecluster Moerdijk zal dit vooral voor de middellange termijn gelden.