Moet Eindhovense industrie verhuizen ten gunste van nieuwe woningen?

GroenLinks in Eindhoven wil dat de zware industrie die op bedrijventerrein De Hurk in Eindhoven is gevestigd, verhuist naar een andere locatie. Volgens de partij zorgen de bedrijven voor teveel overlast en kan de ruimte goed gebruikt worden voor de bouw van woningen. De lokale VVD en CDA vinden het een onbetaalbaar plan.

Met de gemeenteraadsverkiezingen in het vooruitzicht laten lokale politieke partijen weer vaker van zich horen. Zo ook in Eindhoven. Op bedrijventerrein De Hurk is een aantal industriële bedrijven gevestigd, waaronder een vijftal zware bedrijven. Asfalt Centrale Eindhoven (ACE) is er daar een van en zorgde vorig jaar voor 316 klachten van omwonenden. De meeste klachten gingen over stankoverlast.

Pappen en nathouden

Volgens GroenLinks is er voor de zware industrie op het bedrijventerrein geen toekomst meer. De politieke partij vindt dat de vijf zware bedrijven dermate veel overlast veroorzaken dat vertrek van die bedrijven de enige optie is. Volgens GroenLinks is de tijd van ‘pappen en nathouden’ voorbij en dient er een echte oplossing te worden gevonden.

Onbetaalbaar

Bedrijven zouden alleen kunnen vertrekken als ze daarvoor gecompenseerd worden. Uitkopen dus. Volgens de lokale VVD en CDA fracties is dat geen reëel plan. Volgens de VVD is het uitkopen van bedrijven ‘volstrekt onbetaalbaar’. Ook de PvdA denkt dat het plan onbetaalbaar is voor de gemeente.

Woonwijken

De lokale GroenLinks fractie meent dat er verder moet worden gekeken dan alleen de economische belangen. Volgens de partij zou de provincie en misschien zelfs de landelijke overheid een rol kunnen spelen in het vinden van een oplossing. Bijkomend voordeel van een verhuizing van de industrie is dat de gemeente ineens een fors extra oppervlakte kan inzetten voor de aanleg van nieuwe woonwijken.