Mogelijk nieuwe toeleveringsproblemen door Chinese lockdowns

Waar corona in Europa grotendeels onder controle is, wordt China opnieuw geteisterd door massale lockdowns. De Duitse industrie zet zich inmiddels schrap voor nieuwe toeleveringsproblemen. 

In Shanghai worden tienduizenden mensen gedwongen in huis te blijven. Stoepen en wegen worden gedesinfecteerd. Maar ook productieprocessen ondervinden hinder, net als de logistieke component van de keten.

In Duitsland zet de industrie zich schrap voor nieuwe tekorten. Vooral specifieke grondstoffen en bouwmaterialen kunnen door de lockdowns schaarser worden. De transportkosten uit China zullen naar alle waarschijnlijkheid stijgen, terwijl die kosten al hoger waren door de oorlog in Oekraïne.

De groeiverwachtingen voor de Duitse economie zijn inmiddels getemperd. In hoeverre de lockdowns in China ook voor problemen voor de Nederlandse industrie gaan zorgen, is nog niet duidelijk. Volgens de FME is het lastig om nu al die gevolgen te voorspellen.