Mourik opent kantoor in waterstofhub Groningen Seaports

Mourik, een bekende speler in de industrie op het gebied van maintenance, cleaning en catalyst handling, opent een vestiging in Farmsum, om dicht op de ontwikkelingen met betrekking tot waterstof te zitten.

De technisch dienstverlener, onder andere actief in Rotterdamse petrochemie, wil graag een steentje bijdragen aan de ontwikkeling van de nieuwe waterstofhub in Groningen. Bovendien denkt het bedrijf in de hun nieuwe opdrachten te kunnen binnenslepen. De waterstofhub moet vorm krijgen door de ontwikkeling van het grootste windmolenpark op zee ter wereld. Onder het NortH2-project wordt die windenergie vervolgens deels omgezet in waterstof.

Kees Jan Mourik, bestuursvoorzitter van Mourik, vindt het belangrijk om de kennis in huis in te zetten voor de verduurzaming van de Nederlandse economie. “In Groningen zal naar verwachting 800.000 ton groene waterstof per jaar worden geproduceerd. Daarmee wordt de uitstoot van CO2 met zo’n zeven megaton verminderd. Dat is zo’n 3,7% van de totale Nederlandse uitstoot.”

Volgens Mourik zal de ontwikkeling van de waterstofhub een grote aantrekkingskracht uitoefenen op andere industriële bedrijven om zich in Groningen te vestigen. En dat levert naar verwachting weer nieuwe klanten op. “Deze bedrijven gebruiken reactoren waarin chemische reacties plaatsvinden”, licht Mourik toe. “Het schoonmaken van deze reactoren is een zeer specialistisch vak. Er zijn maar weinig bedrijven wereldwijd die dat kunnen. Wij behoren tot de beste. We hebben ervaring met deze werkzaamheden van Colombia tot Qatar.”

Mourik kan, naast het schoonmaken van de reactoren, ook zijn diensten op het gebied van maintenance aanbieden. “Al die nieuwe bedrijven hebben specialistisch onderhoud nodig”, licht Mourik toe. “De regelgeving in de chemische industrie is streng, dus alle leidingen, tanks en installaties moeten op en top gereinigd worden. Dat doen we op de meest innovatieve manieren; van ultrasoon tot reinigen met robots.”

En tenslotte is er nog de infrastructurele kant. Voor het transport van de geplande 800.000 ton groene waterstof op jaarbasis, is een ondergrondse infrastructuur nodig. Bij het aanleggen van nieuwe leidingen en het aanpassen van bestaande leidingen kan Mourik Infra eveneens een steentje bijdragen.