Na Pasen zal worden gestaakt bij Teijin Aramid. De onderneming, een chemische fabriek (vezelproducent), heeft onder meer een vestiging in Delfzijl en telt in totaal in Nederland 1200 medewerkers die onder de eigen cao vallen. FNV-bestuurder Jan Willem Compaijen spreekt van vastgelopen cao onderhandelingen. Hij noemt het loonbod voor alle medewerkers 1 april 2019 met € 2.150 bruto per jaar volstrekt onvoldoende. Per 1 april 2020 zouden volgens de directie ook de salarissen en de salarisschalen verhoogd kunnen worden met 3,5%. De FNV eist een loonstijging van 3000 euro in 2019 en per 1 april 2020 3150 euro.

Compaijen legde 17 en 18 april een negatief advies voor aan de leden over het eindbod van de werkgever. Als zij het  advies zouden overnemen worden de vestigingen in Delfzijl en Emmen stilgelegd. “We hebben meerdere vergaderingen gehad en daar zijn in totaal 330 medewerkers  geweest en de actiebereidheid was bijna unaniem. Meer dan 90 procent was bereid om actie te voeren tegen de werkgever.” De werknemers in Arnhem staan volgens Compaijen achter de staking, maar doen er niet daadwerkelijk aan mee omdat er te weinig leden op de vakbondsvergadering aanwezig waren.

Wat is het eindbod van Teijin? ”Dat was onder andere loon. De werkgever bood 2.150 voor het eerste jaar en 3,5 procent voor het tweede jaar. Dat vinden we niet genoeg. Overigens hebben wij een looneis niet in procenten maar in centen. Als Teijin het heeft over een tweejarige cao dan moet deze 6150 euro bieden. Dat is één punt. Tweede belangrijke punt is het generatiepact. Dat is door Teijin beperkt tot vier groepen werknemers en wij zegen iedereen die bij Teijin werkt, in welke functie dan ook, die moet in aanmerking komen voor het generatiepact. Het generatiepact betekent dat mensen die in de buurt van de AOW-datum korter kunnen werken, toch grotendeels hun loon behouden en volledige pensioenopbouw. We noemen dat 80 procent werken en 90 procent loon en 100 procent pensioenopbouw.”

Er gaat een ultimatum de deur uit die dinsdag om 18.00 uur afloopt en dan wordt er gestaakt voor onbepaalde tijd. Compaijen: “Dat gaan we heel gefaseerd doen. Je kunt in zo’n chemische industrie niet zeggen ‘we lopen allemaal het bedrijf uit en gaan we actie voeren’. Want dan gaan de machines kapot. Ik wil geen total loss van een machine. Dat is onevenredige schade. Maar ik wil wel dat de productie tot stilstand komt. Dat moet je in goed overleg doen. Ik heb een aantal vaklui die dat gaan organiseren.”

Er vallen ongeveer 1200 werknemers onder de cao. De FNV heeft ongeveer 600 leden.