Nafta produceren met ‘afvalgas’ Tata

Tata Steel IJmuiden en Dow Benelux gaan verdergaand samenwerken voor de bouw van een proefinstallatie die nafta maakt. Deze brandstof is het resultaat van een chemisch proces, waarbij als grondstof afvalgas van de hoogovens wordt benut. Nu nog wordt nafta gemaakt uit aardolie. Voor alle duidelijkheid: Dow benut de nafta als bron van allerhande chemische producten.

Cock Pietersen is transisition officer voor Tata Steel in IJmuiden. “Ik houd me bezig met al datgene wat nodig is om van dit bedrijf in eerste instantie minder uitstoot te laten produceren. In tweede instantie willen we uiteindelijk een zero emissie staalbedrijf worden. Ik onderhoud met name de externe relaties, dus de relaties met partners, met netwerkbedrijven, overheid, enzovoort. In die hoedanigheid draai ik ook mee bij de klimaattafels.”

Voor het maken van nafta is een aantal stappen nodig. Dat is niet simpel. Pietersen: “Je moet het gas reinigen, je moet er het juiste syngas van maken, (gas met de juiste verhouding koolmonoxide en waterstof), en je moet het omzetten middels een chemische reactie in nafta. Gelijkertijd willen we in dat proces, omdat we in dat proces geconcentreerde CO2 krijgen, de CO2 afvangen en die opslaan in lege gasvelden op de Noordzee.”

Hoe gaat het nu met die proefinstallatie? “De installatie bestaat uit twee delen. Het eerste is de gasreinigingen en die fabriek wordt op dit moment gebouwd in Gent. En het tweede deel is zeg maar de Fischer Tropsch reactie, daarvoor is en subsidie aanvraag ingediend. Zodra die wordt voorgedragen (zeer binnenkort) zal de order voor de pilotinstallatie worden ingediend.”

Het ligt eigenlijk wel voor de hand om dit te doen, of niet?”Het proces was op zich niet onbekend, maar het gaf geen baten”, zegt Pietersen. “Het begint nu baten te krijgen en ik denk dat het nu nog een product is nog met een onrendabele top. Maar wordt steeds belangrijker, want de CO2 prijs stijgt. En een onderdeel van het proces is het afvangen van de CO2 en het reduceren van de emissies. Het is nu een eerste stap op weg naar 0 emissie ergens in het jaar 2050. Dit is een tussenstap die relatief snel binnen tien jaar opgeleverd kan worden.”