Tata

De natuurvergunning van Tata Steel in IJmuiden is aangescherpt door de Provincie Noord-Holland. Als gevolg van die beslissing mag het staalbedrijf acht procent minder stikstof uitstoten. De vrijgekomen ruimte komt ten gunste van de natuur.

Tata in IJmuiden is op dit moment de grootste industriële uitstoter van stikstof in Nederland, volgens de lijst die het ministerie heeft gepubliceerd. De aanjager van het stikstofprobleem, Mobilisation for the Environment (MOB) diende eerder dit jaar verzoeken in om de natuurvergunning van Tata in te trekken. Daar ging de provincie niet mee akkoord, maar wel werd besloten om flink te snijden in de vergunning met betrekking tot de uitstoot van stikstof.

Rapporteren

Concreet gaat er het volgende veranderen bij Tata: vrachtwagens, shovels en graafmachines moeten worden vervangen door duurzamer alternatieven. Bovendien is Tata IJmuiden vanaf nu verplicht om jaarlijks over de stikstofuitstoot te rapporteren. Interessant is echter dat Tata op dit moment nog niet aan de vergunde stikstofuitstoot zit. Dat betekent dat het bedrijf, met inachtneming van een aantal maatregelen, meer staal kan gaan produceren.

Kooks

Bij een van de kooksfabrieken, al jaren een doorn in het oog van omwonenden en milieu-organisaties, moet Tata onderzoeken of de uitstoot eveneens omlaag gebracht kan worden. In een interview met de NOS geeft MOB-voorzitter Johan Vollenbroek aan dat de beslissing ‘niet iets is om over naar huis te schrijven’. Volgens hem is acht procent niet genoeg en zal het minimaal tien jaar duren voordat de uitstoot ook daadwerkelijk zal zijn gedaald. Bovendien zijn de kooksfabrieken volgens Van Vollenbroek het grootste probleem en dienen juist die te worden aangepakt.