NEa: Nederlandse industrie loopt niet voorop met duurzaamheid

Uit een onderzoek van de Nederlandse Emissie Autoriteit (NEa)blijkt dat de Nederlandse industrie niet tot de Europese top behoort als het gaat om verduurzaming. Met uitzondering van de Nederlandse papierindustrie, lopen alle sectoren achter op de benchmarks.

Van de 282 Nederlandse industriële bedrijven die deelnemen aan het EU ETS-programma, behoort 8% tot de beste presterende Europese bedrijven op het gebied van duurzaamheid. De bedrijven die niet tot die 8% behoren lopen achter op die best presterende Europese bedrijven. Volgens de NEa zou er in Nederland 7 megaton CO2 worden bespaard als alle 282 bedrijven op het niveau van de Europese top zouden presteren.

Benchmarks

Wie er tot de top hoort, en wie niet, wordt bepaald door benchmarks en die zijn bepaald door te kijken naar de 10% best presterende bedrijven in Europa. Die benchmarks zijn per sector vastgesteld: binnen de staalsector is bijvoorbeeld gekeken naar de CO2-uitstoot per ton staal. De uitstoot van de 10% schoonst producerende staalbedrijven werd daarna vastgesteld als de benchmark. En zo ook voor de chemie, de papierindustrie, enzovoorts.

Papier

Uit onderzoek van de NEa blijkt dat die 8% van de best presterende bedrijven vooral in de papierindustrie zit. Die sector is namelijk de enige sector die nog CO2-efficiënter produceert dan de benchmark. Alle andere sectoren presteren onder benchmark – zie ook de afbeelding-.

De industrie die niet-metaalhoudende producten produceert loopt van alle Nederlandse bedrijven het verst achter op de benchmark.

Nuancering

Hoewel de cijfers een vrij negatief beeld lijken te geven, is enige nuancering wel belangrijk. De score van de Nederlandse bedrijven zegt namelijk alleen iets over de score ten opzichte van de 10% best presterende bedrijven. Over de gemiddelde score van alle Europese bedrijven zegt het dus niets.

7 Megaton

Ook de mogelijke CO2-winst van 7 megaton zegt niet zoveel over de gemiddelde scores van de Nederlandse bedrijven ten opzichte van de Europese bedrijven. De NEa laat in haar uitleg wel het volgende weten: ‘De chemische industrie, raffinaderijen en metaalindustrie zijn samen goed voor bijna 6 van de 7 miljoen ton CO2, die de Nederlandse industrie teveel uitstoot ten opzichte van de nieuwe benchmark. In die sectoren valt dus de meeste CO2 winst te behalen’