Nederland faalt geplande CO2 reductie in 2020 te behalen

‘Breaking’ nieuws vandaag op het gebied van klimaatverandering: uit onderzoek door drie onafhankelijke onderzoeksbureaus is gebleken dat Nederland in 2020 niet 25% minder CO2 uitstoot ten opzichte van 1990, maar slechts 15%.

Het kabinet wist dat de 25% niet zou worden gehaald, maar dat het verschil dermate groot was, moet als een verrassing komen. Volgens het kabinet zou de reductie per 2020 zo’n 23% bedragen, met een zekere foutmarge in overweging nemend.

Volgens onderzoeksbureau CE-Delft, een van de deelnemende bureaus, zijn er weliswaar CO2-reducerende maatregelen getroffen, maar wordt die winst voor een deel weer gecompenseerd door groeide welvaart en dus een toename in gebruik van fossiele grondstoffen.

De tijd van halve maatregelen en het ‘draaien aan subsidieknoppen’ is volgens de onderzoekers voorbij. In het uitgegeven rapport pleiten de onderzoekers voor een totale omschakeling in de economie waarin het principe dat de vervuiler betaalt, prioriteit wordt. Dat principe stuit echter op weerstand bij zowel politiek als het bedrijfsleven. Met de gele hesjes in Frankrijk die dagelijks in het nieuws zijn, verwacht men vergelijkbare taferelen op het moment dat een radicale herziening gevolgen zal hebben voor de koopkracht.

Aan de klimaattafels wordt er echter ook gemopperd. Over drie weken moet er een akkoord liggen, maar gisteren nog dreigden vier deelnemende milieu-organisaties nog geen handtekening onder het akkoord te zetten, omdat ze ontevreden zijn met het verloop van het proces.