De CO2-uitstoot in het derde kwartaal van 2020 was 4,5% lager dan in hetzelfde kwartaal van 2019. Dat is vooral te wijten aan de coronacrisis. De transportsector stootte in Q3 2020 40% minder CO2 uit dan een jaar eerder. De industrie stootte 4,3% minder CO2 uit dan een jaar eerder. Energiebedrijven stootten door een grotere energieproductie juist meer CO2 uit.

Binnen de industrie laten de clusters een divers beeld zien. In de olie&gas en in de staalproductie daalde de CO2-uitstoot. In de chemische industrie nam de uitstoot juist toe. Energiebedrijven stootten meer CO2 uit omdat de export van energie groeide en de import kromp.

Koploper in CO2-reductie is de luchtvaartsector. Doordat het vliegverkeer dit jaar voor een groot deel stil kwam te liggen, werd er in die sector 67% CO2 gereduceerd.

Interessant is dat als er in de calculaties ook rekening wordt gehouden met het zachtere weer van Q3 2020, de totale CO2-reductie 5,7% zou bedragen.