Nederlandse fabrikanten produceren mooie cijfers

Het gaat goed met de Nederlandse industrie. Eind augustus kwam de tweede kwartaalmonitor  van de maakindustrie uit (CBS, 2017). De omzet en productie stijgen en Nederlandse producenten zijn optimistisch over de toekomst. Ditzelfde sentiment leeft in de belangrijkste afzetmarkten. Vooralsnog wijst alles erop dat deze positieve ontwikkelingen de komende maanden door zullen zetten.

Auteur: Georges de Boeck, Econoom RaboResearch

Groei van productie en omzet in het tweede kwartaal

De productie van de Nederlandse industrie groeit nu al zeven opeenvolgende kwartalen ten opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar eerder. De meest recente cijfers tonen een toename van 2,9 procent in het tweede kwartaal van 2017 ten opzichte van het tweede kwartaal in 2016. Hoewel het merendeel van de branches meer produceert dan vorig jaar zijn er grote verschillen tussen de branches. Zo groeide productie bij de machinebouw met 18,3 procent, terwijl de productie in de voedingsmiddelenindustrie en meubelindustrie is afgenomen. Het kan zijn dat deze afname van tijdelijk aard is, want de meeste producenten in deze branches verwachten productiegroei.

De omzet steeg gemiddeld harder dan de industriële productie. Gemiddeld is de omzet met 7,3 procent toegenomen ten opzichte van vorig jaar. Daarbij groeide de omzet harder in het buitenland (9,1 procent) ten opzichte van het binnenland (4,0 procent). Maar hogere omzetcijfers vertalen zich niet altijd in hogere winst. Zo is de omzet in de sector basismetaal- en metaalproductenindustrie toegenomen met 6,1 procent, terwijl de productie beperkt is gestegen. Tegelijkertijd zijn zowel de inkoop- als afzetprijzen sterk toegenomen. Dit houdt in dat de omzetgroei vooral komt door het doorberekenen van hogere inkoopkosten.

Nederlandse producenten zonnig gestemd

De belangrijkste stemmingsindicatoren zijn de inkoopmanagersindex (Purchasing Managers Index, Markit) en het producentenvertrouwen (CBS). De inkoopmanagersindex kijkt terug op de afgelopen maand, terwijl het producentenvertrouwen de verwachtingen betreft voor de komende drie maanden. Beide cijfers lopen voor op de CBS-publicaties van daadwerkelijke productiecijfers en geven meer duiding aan de actuele ontwikkelingen in de industrie.

De inkoopmanagersindex ligt al 11 maanden op rij boven het langjarig gemiddelde van 55. Dit houdt in dat het merendeel van de producenten tevreden is over de afgelopen periode. Daarbij is het producentenvertrouwen in Nederland (5,4 in augustus) gedurende 2017 structureel hoger dan het gemiddelde van 2016 (3,9) en het lange termijn gemiddelde (0,7). Nederlandse producenten zijn dus vrij positief gestemd in 2017.

Naast het Nederlandse producentenvertrouwen speelt het sentiment van onze belangrijkste handelspartners een grote rol, aangezien de Nederlandse industrie sterk afhankelijk is van de export (Rabobank, 2017), waarbij Duitsland, België, het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk de belangrijkste handelspartners zijn. Sinds 2016 ligt het producentenvertrouwen in deze landen boven het lange termijn gemiddelde. Vooral producenten in het Verenigd Koninkrijk en Duitsland zijn zeer optimistisch over de komende maanden (OECD, 2017). Dit draagt positief bij aan de vooruitzichten voor de Nederlandse producenten.

Alle recente ontwikkelingen in de industrie wijzen erop dat het goed gaat en wij verwachten dat deze trend zich voorlopig doorzet.