Nederlandse industrie legt meer eigen voorraad aan

Uit een onderzoek van Reichelt Elektronik blijkt dat de Nederlandse industrie nog dagelijks te kampen heeft met knelpunten in de toeleveringsketen. Om toch te kunnen blijven produceren leggen bedrijven steeds vaker eigen voorraden aan.

Zo’n 85% van de ondervraagden geeft aan dat de knelpunten in de toeleveringsketen invloed hebben gehad op de bedrijfsvoering. Dat kwam in de praktijk neer op meer productiestilstand dan in het afgelopen jaar. Waar er in juni 2021 nog gemiddeld 38 dagen stilstand werden genoteerd, is dat opgelopen tot 47 dagen.

Steeds meer bedrijven leggen daarom grotere eigen voorraden aan. Vorig jaar verhoogden minder dan de helft van de ondervraagden hun eigen voorraad, inmiddels is dat ruim 60% geworden.

just in time

De knelpunten zitten hem inmiddels niet (meer) in de schaarste van grondstoffen, maar vooral in de levering van kritieke componenten. Daarbij gaat het voornamelijk om micro-elektronica. Het beruchte tekort aan halfgeleiders zorgt inmiddels geruime tijd voor discussies over het creëren van productiecapaciteit van deze componenten binnen Europa. De ondervraagden vinden leveringszekerheid daarbij belangrijker dan de prijs. Het grootste deel van de ondervraagden (70%) denkt echter dat het tekort van tijdelijke aard is en dat op termijn er weer just-in-time kan worden gewerkt.

Andere factoren die een belemmerend effect kunnen hebben op de bedrijfsvoering zijn het tekort aan personeel, de energieprijzen en de inflatie.