Chemiepark Delfzijl

Meer dan 200 innovatieve bedrijven vanuit de hele wereld hebben zich aangemeld met oplossingen voor de vergroening van de chemie- en energiesector in Noord-Nederland. Hiervan komen er 29 uit Nederland. “We zijn verrast door het grote aantal nationale en internationale aanmeldingen,” aldus Akke Groenewoud, bestuurslid van de Economic Board Groningen (EBG).

Vijf industriële bedrijven hebben in de Sustainable Industry Challenge vragen voor de vergroening van de chemie- en energiesector uitgezet: Teijin Aramid, Suiker Unie, ENGIE, ESD-SIC en BioMCN. Het doel is dat er concrete oplossingen komen voor de vergroening, zoals het gebruik van restwarmte, de productie van biopolymeren uit bietenpulp en ander plantaardig afval en thermische recycling. Daarnaast kijken er scale-ups naar technologieën om dieselmotoren zo om te bouwen dat ze op methanol kunnen draaien. ENGIE is bovendien geïnteresseerd in engine technologies die momenteel buiten de scope van het bedrijf vallen, maar mogelijk wel interessant kunnen zijn voor de vergroening van de energieleverancier. “Verder kunnen we nog geen details geven. Het gaat soms om gevoelige informatie”, aldus de woordvoerster van de Economic Board Groningen.

Innovatie-uitdagingen
Voor het werven van deelnemers is Unknown Group ingeschakeld, een innovatiebureau dat samen met een wereldwijd team van experts de scale-ups van over de hele wereld heeft geworven om zich aan te melden. Groenewoud is enthousiast over de kwaliteit van de aanmeldingen die uit het scouting process van Unknown Group zijn voortgekomen. In de aanmelding motiveren scale-ups hun oplossing en technologie én hoe deze toepasbaar kan zijn voor de innovatie-uitdagingen van de partners. Daardoor wordt het tastbaar wat er mogelijk bereikt kan worden in de regio. “Het is mooi dat bedrijven vanuit de hele wereld interesse tonen in onze regio en de vraagstukken die hier liggen op het gebied van verduurzaming, en zo met de aanmelding een serieuze stap zetten naar een samenwerking met bedrijven die hier al gevestigd zijn”, aldus Groenewoud.

Succesvolle samenwerking
De komende weken worden de aanmeldingen besproken samen met de vijf industriële bedrijven die op zoek zijn naar oplossingen. Het is de bedoeling dat per innovatie-uitdaging 5 à 10 scale-ups worden uitgenodigd voor de tweedaagse op 7 en 8 januari 2020. Tijdens deze dagen maken zij kennis met de bedrijven die zich hebben verbonden aan de Sustainable Industry Challenge. “Naast het vinden van de juiste technische oplossing, is het team dat eraan werkt minstens zo belangrijk voor een succesvolle samenwerking’’, benadrukt Jorinde Wilbrink van Unknown Group.

Grote finale
De grote finale vindt plaats op 8 januari 2020, tijdens de nieuwjaarsreceptie van Groningen Seaports in Delfzijl. Op deze avond nemen nationale en internationale scale-ups het tegen elkaar op in de finale. De vijf industriële bedrijven zullen aankondigen met welke scale-up zij een pilot-project willen starten om de aangedragen oplossingen te testen. Daarnaast zal de winnaar van de finale ook 100.000 euro krijgen om te besteden aan de pilot voor de door hun aangedragen oplossing voor de regio.

Scale-ups verbinden
Doel is om uiteindelijk een groot aantal scale-ups te verbinden aan het ecosysteem in de regio, stelt de woordvoerster. De challenge is in de ogen van EBG een succes wanneer er tal van relaties ontstaan tussen scale-ups en bedrijven in de regio in hun ambitie om te vergroenen en te verduurzamen. “De tweedaagse op 7 en 8 januari is dan ook geen einde, maar een tussenstop. De challenge is geen doel, maar een middel om dit te bereiken”, aldus de woordvoerster. “Succes is ook als er meerdere pilots als uitvloeisel van de challenge worden opgezet. Met als ultiem doel natuurlijk dat deze innovatieve bedrijven zich in Noord-Nederland gaan vestigen. Daarnaast vinden we het een succes als we vanuit de groep van 50 die we selecteren, relaties kunnen leggen op het matchmaking event dat we 8 januari organiseren. Verder is het mooi als bezoekers van de nieuwjaarsreceptie van Groningen Seaports kennismaken met een relevante startup of scale-up die ze anders nooit gesproken zouden hebben.”