Neste breidt zijn bestaande capaciteit in Rotterdam uit om de productie van duurzame vliegtuigbrandstof mogelijk te maken. Door de investering van 190 miljoen in de aanpassingen aan de raffinaderij op de Maasvlakte kan Neste 500.000 ton duurzame vliegtuigbrandstof produceren. Het bedrijf verwacht het project in de tweede helft van 2023 te voltooien.

Afval- en reststoffen

Neste maakt duurzame vliegtuigbrandstof van afval- en reststoffen, onder meer gebruikt frituurvet. De vraag daarnaar groeit bij luchtvaartmaatschappijen die schoner willen vliegen. Nu produceert Neste 100.000 ton vliegtuigbrandstof en na de verbouwing kan ze het vijfvoudige leveren. De productiecapaciteit van de raffinaderij op de Maasvlakte groeit niet; als die meer duurzame vliegtuigbrandstof maakt, zal ze minder hernieuwbare diesel produceren.

Belangrijke stap 

“Deze investering in Rotterdam is een volgende belangrijke stap voor Neste in de uitvoering van onze groeistrategie: een wereldleider worden in hernieuwbare en circulaire oplossingen. We willen onze klanten helpen hun emissies van broeikasgassen te verminderen met ten minste 20 miljoen ton in 2030. En aangezien de luchtvaartsector waarschijnlijk weer gaat groeien na het herstel van de COVID-19 pandemie, is er een groeiende behoefte en urgentie om de bijbehorende emissies aan te pakken. Hier bieden duurzame vliegtuigbrandstoffen een aanzienlijk potentieel”, zegt Peter Vanacker, President en CEO bij Neste.

Tweede raffinaderij

Neste streeft ernaar om rond het einde van 2021 of het begin van 2022 klaar te zijn voor een uiteindelijke investeringsbeslissing door de Raad van Bestuur over de bouw van de mogelijke tweede raffinaderij voor Neste’s hernieuwbare producten in Rotterdam.