Neste, bekend producent van hernieuwbare diesel en duurzame vliegtuigbrandstof uit afval en reststromen, koopt Bunge Loders Croklaan raffinaderij in Rotterdam voor 258 miljoen euro. De Bunge raffinaderij bevindt zich naast de bestaande bioraffinaderij van Neste en bestaat uit een voorbehandelingsingsinstallatie, een tankpark, steigers en een pijpleidingverbinding naar het terrein van Neste. De overgang naar het nieuwe bedrijf wordt gefaseerd uitgevoerd en de voorbehandelingscapaciteit zal eind 2024 volledig beschikbaar zijn ten behoeve van de grondstoffen van Neste.

“De overname van deze raffinaderij ondersteunt onze wereldwijde groeistrategie op het gebied van hernieuwbare producten. Het stelt ons in staat onze voorbehandelingscapaciteit voor hernieuwbare grondstoffen sneller op te schalen, wat een belangrijke voorwaarde is voor het uitbreiden van het gebruik van afvalstoffen en reststoffen voor onze productiegroei en daarnaast voor het vergroten van onze flexibiliteit in soorten grondstoffen. We streven ernaar om tegen 2025 het aandeel van afval en reststoffen in onze grondstoffen mix voor hernieuwbare energie tot 100% te verhogen en ons productieplatform verder te laten groeien om in 2030 meer dan 20 miljoen ton broeikasgasreductie voor onze klanten mogelijk te maken”, aldus Neste’s President en CEO Peter Vanacker.