Neste Rotterdam zet volgende stap in bouw multi-megawatt electrolyser

Neste in Rotterdam zet met haar partners in het MultiPLHY-consortium de volgende stap in de bouw van ’s werelds eerste hoge-temperatuur elektrolyser-systeem op multi-megawatt schaal. Doel is om in de raffinaderij voor hernieuwbare producten, waaronder biobrandstoffen, de productie van groene waterstof voor de processen te demonstreren. Sunfire levert de technologie van de hoge-temperatuur elektrolyser. De Europese Unie geeft een subsidie.

Het MultiPLHY-project startte begin 2020. Het conceptuele ontwerp van het systeem is voltooid. De partijen leggen nu de laatste hand aan de gedetailleerde uitwerking.

Neste start begin 2022 met de bouwwerkzaamheden. Volgens de woordvoerder zal de electrolyser in de tweede helft van 2022 opstarten. De partners van het consortium, zijn naast Neste en Sunfire, onder meer CEA, een Franse publieke onderzoeksorganisatie en Paul Wurth, een ingenieursbureau en technologieleverancier. Energieleverancier ENGIE maakt er ook deel van uit.

Power-to-X

Het demonstreren van de technologie van de hoge-temperatuur elektrolyser (2,4 MW) is volgens Neste een belangrijke stap voorwaarts op het gebied van Power-to-X. Dat zorgt voor omzetting van duurzame stroom in waterstof en warmte voor opslag en gebruik in andere toepassingen.

Sunfire levert de multi-megawatt elektrolyser op basis van de innovatieve SOEC (solid oxide electrolysis cell) technologie, die werkt bij hoge temperaturen van 850 °C. Dankzij het gebruik van warmte heeft de hoge-temperatuur elektrolyser ongeveer 15 kWh minder elektriciteit nodig om één kilogram groene waterstof te produceren in vergelijking met elektrolyse bij lage temperatuur als er warmte (stoom) gebruikt wordt als input. Dat is ongeveer 25% minder.

Innovatieve oplossing

“We kijken uit naar de implementatie en ingebruikname van onze SOEC-electrolyser. Samen met het sterke MultiPLHY-consortium gaan wij een innovatieve oplossing demonstreren over hoe de raffinage-industrie duurzamer kan worden”, zegt de CEO van Sunfire Nils Aldag.

“Hernieuwbare waterstof is een essentiële emissiearme technologie voor het koolstofvrij maken van industriële processen. Het versnellen van concrete waterstof-projecten, zoals MultiPLHY, is de sleutel tot het identificeren van potentiële disruptors en het operationeel en commercieel levensvatbaar maken van de SOEC-technologie op schaal”, zegt Michèle Azalbert, Managing Director bij ENGIE Green Hydrogen.

Financiering

Het MultiPLHY-project ontving financiering van de Fuel Cells and Hydrogen 2 Joint Undertaking. Deze ‘Joint Undertaking’ krijgt steun van het Horizon 2020 onderzoeks- en innovatieprogramma van de Europese Unie, Hydrogen Europe en Hydrogen Europe research.