Nieuw plan voor aanpak bodemverontreiniging DSM op Chemelot

Op het DSM-terrein op Chemelot en in de haven van Stein werden decennia geleden kolenslib en gips in de grond gestort. Sinds 2000 ligt er een plan klaar voor de aanpak en het beheer van deze bodemverontreiniging. Het plan werd weliswaar elke vier jaar licht gewijzigd, maar dit jaar nog komt er een nieuw plan, waarbij wordt gekeken naar de mogelijkheden van nieuwe technieken.

Nu komt er dus een plan 2.0, dat gebaseerd is op de bevindingen van ingenieursbureau Witteveen + Bos. Een van de bevindingen van het rapport is dat het bevoegd gezag, in dit geval de provincie, strenger mag optreden. Er komt meer handhaving en toezicht, zegt gedeputeerde Ruud Burlet in een interview met 1Limburg.

Hoewel de bodemverontreiniging volstrekt ongevaarlijk is voor de volksgezondheid, was een complete sanering vanwege de hoge kosten niet haalbaar. Nieuwere technieken zouden daar verandering in kunnen brengen. Volgens de gedeputeerde wil DSM graag haar verantwoordelijkheid nemen en daarom komt er voor 1 oktober een nieuw plan.

Bij de sanering van het voormalige Chemie-pack terrein werd onlangs een nieuwe techniek ingezet, waarbij de bodemverontreiniging wordt opgeruimd door bacteriën. Die methode blijkt vele malen goedkoper te zijn dan het afgraven en afrijden van de vervuilde grond. Bovendien kan er, terwijl de sanering plaatsvindt, alweer gebouwd worden op de grond.  In Process Control 1 van 2021 schreven we uitgebreid over deze casus.