Nieuw onderzoek RIVM: omwonenden Tata Steel vaker ziek, causaal verband niet aangetoond

Nieuw onderzoek RIVM: omwonenden Tata Steel vaker ziek, causaal verband niet aangetoond

Vandaag presenteerde het RIVM de resultaten van een nieuw onderzoek naar de gezondheid van bewoners in de IJmond. Uit het onderzoek blijken twee zaken: de luchtkwaliteit is regelmatig onvoldoende of matig van kwaliteit en ten tweede blijken mensen in de IJmond vaker dan gemiddeld gezondheidsklachten te hebben. Tussen de gezondheidsklachten en de luchtkwaliteit is echter geen oorzakelijk verband aangetoond. De omwonenden zijn het spuugzat: “genoeg is genoeg.”

Aanleiding voor het onderzoek is de toenemende zorg van omwonenden voor hun gezondheid. Uit een eerder onderzoek kwam al naar voren dat in de IJmond regio vaker sprake is van kanker dan in andere regio’s. In het nieuwe onderzoek werd de luchtkwaliteit gemeten en werden gezondheidsklachten geïnventariseerd. Die resultaten werden vergeleken met een tweetal controlegebieden: een regio op het platteland en een regio waar (andersoortige) industrie is gevestigd.

Fijnstof

In de omgeving van Tata Steel komen vaker hogere concentraties fijnstof (PM10 en PM2,5) voor dan in andere delen van Nederland, waar geen (zware) industrie is gevestigd. Waar er normaliter bij luchtkwaliteitmetingen een gemiddelde per jaar wordt gemeten, is er in dit gevallen voor naar piekconcentraties gekeken.

Gezondheid

Bij bewoners van de IJmond regio worden vaker acute gezondheidsklachten geconstateerd dan in andere regio’s in Nederland zo constateert het Nivel. Het gaat bij deze klanten vaak om benauwdheid, misselijkheid, hoofdpijn en pijn op de borst. De klachten hebben met elkaar gemeen dat ze vaak snel opkomen en ook relatief snel weer verdwijnen.

Maar ook chronische aandoeningen, zoals diabetes, (long)kanker en hartaandoeningen komen vaker voor dan in de controlegebieden in Nederland. Die bevindingen zijn zijn ook consistent over de afgelopen zeven jaar.

Oorzakelijk verband

Het RIVM benadrukt dat er op dit moment geen oorzakelijk verband tussen de luchtkwaliteit en de gerapporteerde klachten kan worden aangetoond. Om daar iets over te kunnen zeggen, zou er een panelonderzoek moeten plaatsvinden. Daarover zegt het RIVM rapport het volgende:

In samenwerking met externe experts is verkend of het haalbaar is om een panelstudie uit te voeren in de IJmond. In een panelstudie kan onderzoek worden gedaan naar dagelijkse gezondheidseffecten gerelateerd aan de luchtkwaliteit en de mogelijke rol van de emissies van het Tata Steel terrein hierin. Een panelstudie wordt haalbaar geacht. Hierbij is het advies om qua studiegebied Wijk aan Zee, Beverwijk West en IJmuiden mee te nemen. Als studiepopulatie wordt geadviseerd zowel kinderen met en zonder bestaande luchtwegklachten, als volwassenen 70+ met en zonder bestaande luchtwegklachten mee te nemen. Daarnaast is te overwegen om volwassenen (18-69 jaar) mee te nemen. Als uitkomstmaten dienen ten minste dagelijks zelfgerapporteerde luchtwegklachten, geurhinder en longfunctie meegenomen te worden. Om de acute gezondheidseffecten te relateren aan stoffen in de lucht worden de volgende componenten voorgesteld: fijnstof PM10 en PM2,5, ultrafijnstof en een component dat kan dienen als markerstof voor de emissies van het Tata Steel terrein.”

Tata Steel vindt dat het goed is dat het onderzoek plaatsvindt: “Het is voor iedereen van belang te kunnen handelen op basis van zorgvuldig vastgestelde feiten. Wij verwelkomen ieder onderzoek dat daaraan bijdraagt”, reageert het bedrijf.

Genoeg is genoeg

Antoinette Verbrugge van Stichting Frisse Wind Nu is er duidelijk over: “Genoeg is genoeg. We worden door Tata elke keer weer met een kluitje in het riet gestuurd. De provincie verschuilt zich achter het Tata 2030-2050 plan en ondertussen spelen de kinderen hier in het gras dat vol zit met zorgwekkende stoffen. Mensen, kinderen en ongeboren kinderen lopen hier gezondheidsrisico’s: hoeveel onderzoek is er nog nodig voordat er echt iets verandert?”

“Dit rapport is een angstaanjagende bevestiging van de zorgen die de omwonenden van Tata Steel al lange tijd hebben: tata tast de gezondheid van ons en onze kinderen aan. Het rapport verstevigt het fundament van de aangifte tegen Tata en zal als bouwsteen worden toegevoegd,” zegt strafrechtadvocaat Bénédicte Ficq, die samen met omwonenden werkt aan een zaak tegen Tata Steel.

NOS op 3 maakte laatst dit filmpje over de ontwikkelingen rondom Tata.

Meer nieuws over Tata op Process Control.