FNV Voedingsindustrie heeft vorige week met Grolsch een overeenkomst bereikt voor een nieuwe cao. De week daarvoor werd de cao nog afgewezen vanwege de vermindering van het seniorenverlof. Na onderhandelingen tussen FNV en de directie is het seniorenverlof grotendeels overeind gebleven.

Ook is afgesproken dat er tien banen bijkomen, plus vijf banen voor werkzoekenden met een arbeidsbeperking. Leerling-werknemers komen voortaan in dienst na het behalen van hun diploma. De lonen stijgen bovendien met 1,5%.

Jan Verhoeven, bestuurder FNV Voedingsindustrie: ‘Voor onze leden bij Grolsch is het seniorenverlof erg belangrijk. Met name oudere medewerkers in de zware ploegendienst hebben dit nodig voor herstel. Met het verbeterde resultaat is aan hun wensen tegemoet gekomen.’

In de nieuwe cao is ook afgesproken dat werknemers van Grolsch na een eventueel ontslag langer recht op WW krijgen. Daarmee is de verslechtering gerepareerd die vorig jaar in de wettelijke WW is doorgevoerd.

De nieuwe cao heeft een looptijd van een jaar en geldt voor 600 medewerkers bij Grolsch in Enschede.