Nieuwe DEI subsidieregeling, regel het snel

Er is een vernieuwde zogenoemde DEI-regeling gelanceerd. De Demonstratie Energie-innovatie (DEI) is een subsidieregeling voor ondernemers die pilot of demonstratieprojecten willen realiseren. Deze projecten kunnen gaan over vijf verschillende thema’s. Centraal hierin staat dat de projecten een bijdrage leveren aan CO2 reductie. Door deze technieken nu verder te ontwikkelen vanuit een pilot of demonstratie projecten kunnen deze later kostenefficiënt bijdrage aan de CO2 reductie op grotere schaal.

Wat is er precies veranderd aan deze subsidieregeling? Een woordvoerder van RVO die over de regeling gaat: “Er zijn nieuwe thema’s toegevoegd om de DEI regeling te verbreden. Denk hierbij aan CO2 reductie in de industrie, innovaties rondom aardgasvrij bouwen en flexibilisering van het elektriciteitssysteem. Daarnaast is ook de beoordeling veranderd, in het verleden werd er bij de DEI gewerkt met een tender opzet. Vanaf dit jaar beoordelen we de complete aanvragen die worden ingediend op basis van indieningsdatum.”

Klopt het dat er meer aandacht komt voor het tegengaan van CO2 uitstoot en wat is de aanleiding? “Dit klopt. Ook blijft er aandacht voor andere criteria die eerder in de DEI waren opgenomen, zoals bijvoorbeeld economische bedrijvigheid. CO2 reductie is over de thema’s heen wel een belangrijke gemene deler. Deze komt vanuit het concept klimaatakkoord en de doelstelling daarin om 49% CO2 reductie in 2030 te realiseren. Deze pilot en demonstratie projecten kunnen in de toekomst een belangrijke en kostenefficiënte bijdrage leveren aan dit doel.”

Voor de maximale subsidie verwijst de woordvoerder naar RVO.nl/Dei . Belangstellenden kunnen hier de handleiding DEI vinden. In hoofdstuk 4 staat hier uitgelegd hoe de maximale subsidie per project is. Dit verschilt namelijk per thema of projectsoort. Er is hier dus niet één bedrag te noemen.