Nieuwe handreiking om verouderingsrisico’s (petro)chemische installaties te beheersen

Onderzoeksbureau Mainnovation heeft 8 juli de Roadmap Asset Management gelanceerd. Deze handreiking geeft bedrijven in de (petro)chemische industrie richting en concrete verbeterstappen in het beheersen van verouderingsrisico’s van industriële installaties. Door met behulp van de checklist te beoordelen op welke onderdelen de organisatie nog niet ‘in control’ is, wordt duidelijk waar het verbeterpotentieel ligt.

Mainnovation voerder eerder een onderzoek uit naar de staat van de assets in de (petro)chemische industrie. Hieruit bleek dat de fabrieken van de Nederlandse (petro)chemie tussen 2014 en 2017 aanzienlijk zijn verjongd door investeringen in modernisering en nieuwbouw. Hierdoor is de gemiddelde restlevensduur met 25 procent toegenomen en kunnen de faciliteiten gemiddeld nog achttien jaar mee.

Nulmeting

De onderzoekers keken onder meer naar de productie-en opslagfaciliteiten, zoals tanks, leidingen, utilities en reactoren. Voor de nulmeting vulde een representatieve groep BRZO-bedrijven uit de (petro) chemie een geanonimiseerde enquête in met onder meer vragen over de gemiddelde leeftijd van de asset base, investeringen in modernisering en veiligheid, de gemiddelde restlevensduur van de asset base en de ontwikkeling van de onderhoudskosten de afgelopen jaren. Mainnovation voerde ook een literatuuronderzoek uit en interviewde eveneens vertegenwoordigers van bedrijven.

Verbeterstappen

De Roadmap Asset Management borduurt hierop voort en geeft bedrijven richting en concrete verbeterstappen. Het onderzoek is tot stand gekomen vanuit het ‘Programma Duurzame Veiligheid 2030’. Hierin werkten overheid, wetenschap en bedrijfsleven samen om de veiligheid van de Nederlandse industrie te versterken. Eind 2020 is het programma voortgezet als Safety Delta Nederland met nadruk op het implementeren van kennis en innovaties rond (proces) veiligheid.

Praktische toepasbaarheid

De focus ligt op de praktische toepasbaarheid. De handreiking beschrijft daarom voorbeelden van praktijktoepassingen, onder andere bij SABIC, BASF Heerenveen en AnQore. Een checklist met criteria voor de processen die moeten worden ingericht maakt het mogelijk het niveau van volwassenheid van een asset managementorganisatie te bepalen en maakt duidelijk waar het verbeterpotentieel ligt.

SDN faciliteert

De routekaart geeft ook concrete acties die nodig kunnen zijn om binnen een bedrijf de asset managementorganisatie stap voor stap verder te professionaliseren. Safety Delta Nederland zal toepassing van de Roadmap Asset Management bij bedrijven faciliteren via de kennismakelaars en zal toezichthouders informeren over deze methodologie.

Concurrentiekracht

Toepassing van de roadmap draagt volgens SDN bij aan het garanderen van de veiligheid, het borgen van de vitaliteit en betrouwbaarheid en het behouden en versterken van de concurrentiekracht van de Nederlandse (petro)chemische industrie. Het rapport is 8 juli gepresenteerd aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat Stientje van Veldhoven. Aan het online event werkten Jurgen Hoekstra (Directeur Stichting Veiligheid Voorop) en Mark Haarman (managing partner Mainnovation) mee.