De innovatiehal van de Zernike Advanced Processing faciliteit (ZAP) in Groningen is 10 oktober officieel geopend. Ondernemers in de groene chemie kunnen in deze hal samen met studenten en (docent-)onderzoekers werken aan nieuwe toepassingen voor agrarische grondstoffen en reststromen. “Wij zijn nu druk bezig om alle apparatuur aan te schaffen”, zegt algemeen directeur Rob van Linschoten.

De ZAP faciliteit is een semi-industriële omgeving waar kennisinstellingen en bedrijven samenwerken aan innovatieve oplossingen voor de biobased economy. De innovatiehal geeft bedrijven de mogelijkheid op te schalen van laboratoriumniveau (milliliter en milligram) naar pilotplantniveau (liter en kilogram). Er was al een hal en daar is nu een tweede bijgekomen. Vooralsnog is er één bedrijf actief: BioBTX. Het bedrijf ontwikkelde een proces om aromaten uit groene grondstoffen te maken. Voor het opschalingsproces gebruikt de onderneming een eigen procesinstallatie.

Tien boxen
Voor de ondernemers zijn er in totaal tien boxen beschikbaar, waarvan BioBTX er drie gebruikt. Binnen de hal wordt gewerkt met resten van biomassa. Denk bijvoorbeeld aan suikerbieten, aardappelen, gras, snoeimateriaal en hennep. Het toegepaste onderzoek binnen ZAP richt zich op de verwerking van deze grondstoffen en reststromen tot nieuwe materialen en grondstoffen voor de farmaceutische, cosmetica-, nutraceutica- en kledingindustrie. “Wij hebben nu ook een apart gebouw met een voorbewerkingsruimte om bijvoorbeeld gras te hakselen. De apparatuur die hiervoor nodig is, zijn wij nu aan het bestellen”, zegt Van Linschoten. Daarnaast komen er binnenkort een fermentatieapparaat en een reactor in de hal.

Garnalen
Chitine, een stof in garnalenschalen, is een goed voorbeeld van een lokale reststof met grote potentie. Tot voor kort werden noordzeegarnalen naar Marokko verscheept om daar met de hand te worden gepeld, maar dankzij de ontwikkeling van een garnalenpelmachine door het bedrijf Telson in Lauwersoog kan dit proces nu in Noord-Nederland worden uitgevoerd. Bij het pellen van garnalen blijft een enorme hoeveelheid restmateriaal over. Deze biomassa kan worden gebruikt als bodemverbeteraar. Maar eigenlijk is dat zonde, omdat deze garnalenschalen bomvol chitine en chitosan zitten. Chitine kan worden omgezet in hoogwaardige biobased grondstoffen voor de papier- en verfindustrie, waterzuivering en farmacie, duurzame gewasbescherming en in de kledingindustrie (het kleuren van jeans), of worden gebruikt als een natuurlijk polymeer, een alternatief voor duurzame implantaten. “Wij zijn volop in gesprek met bedrijven uit deze sectoren die groene grondstoffen voor hun producten willen gebruiken”, zegt Van Linschoten.

Lees hier het originele bericht