Nieuwe Plant Intelligence-opties voor meer transparantie en planning in het productieproces

  • Nieuwe Plant Intelligence-opties, volledig geïntegreerd in WinCC Unified, beschikbaar op tablet of PC
  • De optie “Performance Insight” maakt eenvoudige weergave en berekening van de belangrijkste prestatie-indicatoren (KPI’s) mogelijk
  • Met de optie “Calendar” kan een gestructureerde planning van de productieprocessen worden gecreëerd en gevisualiseerd

Den Haag, 7 april 2020 – Siemens brengt twee nieuwe Plant Intelligence-opties voor het visualisatiesysteem WinCC Unified op de markt: de opties “Performance Insight” en “Calendar” breiden het visualisatiesysteem WinCC Unified uit met functies voor meer transparantie en gestructureerde planning in de productieprocessen. De aanvullende opties kunnen afhankelijk van de toepassingsvereisten individueel worden gecombineerd en zijn volledig geïntegreerd in WinCC Unified, zodat de gebruiker op verschillende apparaten, zoals een tablet of pc, over alle functies beschikt. Door gebruik te maken van de op deze wijze verkregen informatie en vooruit te plannen, kunnen de kosten worden gereduceerd en kunnen afgekeurde producten worden vermeden. Bovendien kunnen de productiefaciliteiten beter worden benut, wat de effectiviteit en efficiëntie verhoogt.

De nieuwe optie “Performance Insight” biedt de gebruiker een formule-editor voor de berekening van de belangrijkste prestatie-indicatoren (KPI’s) volgens ISO-norm 22400 en een uitgebreide keuze aan WinCC-besturingselementen voor weergave en analyse. De prestaties, kwaliteit en beschikbaarheid van de productie-installatie kunnen worden gevisualiseerd met behulp van een breed scala aan verschillende formaten, zoals staafdiagrammen, Gantt-diagrammen en multiline-diagrammen, zodat de totale effectiviteit van de installatie (Overall Equipment Effectiveness/OEE) kan worden berekend. Operators van de installatie kunnen de volledige status van het productieproces vastleggen, van fabrieksniveau tot aan afzonderlijke machines, zodat het optimalisatiepotentieel systematisch in beeld kan worden gebracht.

De optie “Calendar” is nu ook beschikbaar in WinCC voor de visualisatie van een gestructureerde planning van productieprocessen. Deze functie wordt gebruikt om de bedrijfstijden van machines en installaties te definiëren en om standaardsjablonen voor reguliere productiedagen en -diensten te maken. Bovendien kan de kalenderfunctie worden gebruikt om de procesuitvoering ten opzichte van een tijdlijn te plannen en zo rekening te houden met bijvoorbeeld de opstarttijd van een machine voor het begin van een werkdienst. Door rekening te houden met de bedrijfstijden maakt de nieuwe „Calendar”-optie een flexibelere planning van productieprocessen en -gebeurtenissen mogelijk.