Voor het vierde jaar op rij lanceert technisch opleider ROVC de TechBarometer. Dit rapport geeft inzicht in de stand van zaken in de technische sector. Het tekort aan technici is een thema dat ieder jaar speelt, maar blijkt dit jaar nog nijpender dan ooit volgens de ruim 1.200 respondenten. De keerzijde van een florerende technische branche. Dit heeft verschillende oorzaken: vergrijzing (28%), slechte aansluiting regulier onderwijs op bedrijfsleven (28%) en het slechte imago van de technische branche (21%). Vergrijzing zien we duidelijk terug wanneer we naar de leeftijd van technisch personeel kijken: slechts 6 procent is jonger dan 30 jaar tegenover 60 procent die tussen de 40 en 65 jaar is.

De gevolgen van het tekort

Het tekort aan technici brengt een aantal uitdagingen met zich mee. Voor 18 procent van de technische organisaties zorgt dit voor een stagnerende groei. Op de werkvloer levert het tekort aan personeel drukte en stress op. Daarnaast wordt de concurrentie tussen technische bedrijven onderling steeds groter. Eén op de vijf geeft namelijk aan dat de onderlinge concurrentie bij het werven van personeel hun grootste ergernis is. Maar niet alleen in de branche zien we problemen manifesteren door te weinig technisch personeel, ook voor Nederland schuilt er een gevaar. 30 procent van de respondenten geeft aan dat het tekort nu al invloed heeft op de concurrentiepositie van Nederland. Nog eens 54 procent verwacht dat we in de toekomst hier nog een negatief effect van gaan zien.

Bedrijfsleven, kom in actie

De respondenten beschouwen initiatieven vanuit het bedrijfsleven als het meest effectief om het tekort te lijf te gaan (44%). Het gaat hierbij vooral om werven op een andere manier. Waarom is een diploma altijd het meest belangrijk? Er zijn genoeg 50-plussers die vol enthousiasme een omscholingstraject in willen stappen om in de technische branche aan de slag te gaan. In de praktijk zien we dat de juiste motivatie enorm potentieel biedt voor goede werknemers. Zij-instromers zijn dan ook de toekomst. Het is tijd dat persoonlijkheidskenmerken boven de juiste papieren of ervaring komen te staan. Kennis kan immers worden bijgebracht, motivatie niet.

De andere uitdagingen

Andere uitdagingen die in de technische sector spelen zijn het missen van de allround inzetbaarheid van technici en het borgen en bijbrengen van kennis en kunde. Ook hier kan om- en bijscholing een groot verschil maken. Door de energietransitie en verregaande automatisering komen er steeds meer beroepen bij en maken technische functies een verandering door. Met bijscholing zorg je ervoor dat technisch personeel altijd up-to-date is en dat kennis en kunde in de organisatie geborgd blijft. Op HR-gebied is opleiding dan ook met afstand het belangrijkste thema dit jaar.

Om de grootste uitdagingen in de technische branche te verhelpen is er vooral innovatie en moed nodig. Moed om dingen anders te doen, bijvoorbeeld door voor iemand te gaan die de juiste papieren nog niet bezit. Moed om voor 50-plussers of buitenlandse technici te kiezen. De juiste mensen lopen rond, het is nu aan technische organisaties om lef te tonen en zo het werknemerstekort op te lossen.

Auteur: John Huizing, directeur bij ROVC