Windmills on the Coast of Denmark near Copenhagen

Nobian past chloorproductie aan op stabiliteit van stroomnet

Nobian, voormalig dochteronderneming van Nouryon, gaat in de toekomst haar chloorproductie afstemmen op de beschikbaarheid van elektriciteit om daarmee het stroomnet beter in balans te houden.

Het stroomnet is met de komst van energiebronnen die geen continue output leveren, zoals wind- en zonen-energie, steeds meer aan pieken en dalen onderhevig. Om het stroomnet stabiel te houden bij een grillige input van energie, is het belangrijk dat netbeheerders hun ‘regelvermogen’ gebruiken als het nodig is.

Onder het regelvermogen vallen bedrijven die snel hun productie of proces kunnen opschalen of afschalen. De gascentrale van Vattenfall is zo’n bedrijf dat bij een tekort aan stroom kan opschalen om toch voldoende stroom te leveren. Sindskort hoort Nobian ook bij dat regelvermogen. Bij een dreigend tekort aan elektriciteit kan Nobian haar productie van chloor afschalen om zodoende minder stroom te verbruiken en daarmee het net te stabiliseren.

Het is voor het eerst dat een (groot)verbruiker aan het regelvermogen is toegevoegd. Het levert Vattenfall een flexibiliteit van zo’n 40MW wat op. Het proces verloopt overigens volledig geautomatiseerd. Elke 4 seconden wordt er gecontroleerd of er een tekort ontstaat. Als er een tekort ontstaat, kan ofwel de gascentrale worden opgeschaald, of de chloorproductie bij Nobian worden afgeschaald.

Voor Nobian heeft de samenwerking met Vattenfall geen effect op de dagproductie. Het afschalen van de productie is voor korte duur (minuten, geen uren) en vindt hooguit enkele keren per dag plaats. Nobian kan die kortstondige productievermindering opvangen met buffervoorraden.

Het project heeft de nodige tijd gekost. Een van de lastigste dingen was om de interface en verbinding tussen Vattenfall en Nobian goed in orde te krijgen. De benodigde IT-investering die daarvoor moest worden gedaan, heeft volgens Vattenfall een terugverdientijd van 2,5 tot 3 jaar.