Cas König, directeur van Groningen Seaports, blijft ontevreden over de toezeggingen die afgelopen woensdag door minister Schouten werden gedaan met betrekking tot het noodplan voor het opnieuw opstarten van vergunningen in de bouwsector. Die sector ligt nagenoeg stil, omdat deze teveel stikstof zou uitstoten. “Het opstarten van de bouwprojecten geldt echter alleen voor de kleine woningbouwprojecten en dus niet v oor de projecten in de industrie.” En dat is jammer, meent König: “Ik denk dat dit noodplan afleidt van de werkelijke problemen in de industrie: onder meer de energietransitie en reductie van de Co2-uitstoot.”

Eerder op deze website ventileerde König zijn ongenoegen over het beleid van het kabinet, met name het stikstofbeleid. “We willen een oplossing op korte termijn voor Groningen Seaports. Onze bouwprojecten komen nagenoeg tot stilstand door de PAS (Programma Aanpak Stikstof). Dit is heel vervelend en werkt ook nog eens averechts: veel van de opgezette projecten die nu stilliggen, reduceren namelijk de netto uitstoot van stikstof.”

Foto: Groningen Seaports