Nouryon terrein in Deventer is nog altijd een hoofdpijndossier

In de Tweede Kamer maakt men zich zorgen over het voormalig Nouryon terrein bij Deventer. Kauthar Bouchallikht van GroenLinks wil niet dat de belastingbetaler opdraait voor de sanering van het terrein.

Het door Nouryon in 2016 ontmantelde fabrieksterrein in Deventer is opnieuw bron van onrust in de politiek, tot en met de Tweede Kamer. Nadat de productielocatie van Nouryon was gestopt en ontmanteld, wilde de gemeente Deventer en provincie Overijssel het terrein van 8 hectare gebruiken om nieuwe bedrijven naar het gebied te lokken. Onder de naam S/Park zou het fabrieksterrein opnieuw bedrijvigheid moeten gaan vertonen.

Toen dat project mislukte, verkocht de gemeente het terrein voor 7,7 miljoen euro aan de door de provincie aangestuurde Herstructureringsmaatschappij Overijssel. Nu het terrein feitelijk in handen is van de provincie en er kennelijk geen nieuwe industrie zal worden gevestigd, vraagt Bouchallikht zich af wie er dan zal opdraaien voor de sanering van het terrein. Bouchallikht wil dat de provincie garandeert dat de belastingbetaler niet opdraait voor de kosten van de sanering.

Dat er vervuiling is, staat volgens de Herstructureringsmaatschappij Overijssel en de gemeente Deventer als een paal boven water. Bouchallikht heeft daarom Kamervragen gesteld aan staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat Heijnen. De GroenLinks politica wil daarbij duidelijkheid over de mogelijke invloed van bodemverontreiniging op de lokale drinkwaterbron van Vitens.

Volgens de gemeente Deventer zijn de zorgen echter ongegrond: de kosten van een mogelijke bodemsanering zou volgens de gemeente namelijk zijn afgekocht door Nouryon bij een stichting voor bodemsaneringen. Als er gesaneerd zou moeten worden, betaalt een verzekering de kosten.

Foto: Wikimedia Commons