De reactor wordt op zijn plaats gezet (foto: Zeeland Refinery).

Volgens een doorrekening van het NRC is er veel meer duurzame elektriciteit nodig om de klimaatdoelen te behalen dan waar het kabinet en de planbureaus van uitgaan. Zo zouden de plannen voor de diverse waterstofprojecten al in 2030 al tot een toename van 30% in de elektriciteitsvraag zorgen. Maar volgens de krant is er een ander probleem: de overstap van de industrie van gas naar duurzame elektriciteit leidt eveneens tot een gigantische toename in de elektriciteitsvraag.

Stroomversnelling

Volgens het klimaatakkoord moet in 2030 70% van alle elektriciteit uit hernieuwbare bronnen komen. Dat klimaatakkoord werd echter gesloten toen het kabinet nog niet uit was over de inzet van waterstof. In het afgelopen jaar lijken waterstofprojecten in een stroomversnelling te zijn gekomen, vanwege het grote potentieel. Voorwaarde voor de productie van (groene) waterstof is echter wel dat er voldoende elektriciteit beschikbaar is voor de elektrolyse.

Tegelijkertijd is het onduidelijk hoeveel meer duurzame elektriciteit er nodig is om de industrie te laten elektrificeren. Chemelot geeft bijvoorbeeld aan in 2050 vier keer zoveel elektriciteit nodig te zullen hebben. Voor 2030 is dat cijfer nog vrij onduidelijk.

Investeerders

De ironie is dat duurzame elektriciteit op dit moment tamelijk goedkoop is. En hoewel dat een goede voorwaarde lijkt om verder te gaan met verduurzaming, weerhoudt die lage prijs investeerders er van om te investeren in windmolenparken. En zonder een grotere beschikbaarheid van duurzame elektriciteit komt er ook geen grotere vraag.

Volgens Martien Visser, lector Energie & Netwerken bij de Hanzehogeschool Groningen en Manager Corporate Strategy bij Gasunie, zal de industrie de komende tijd gebruik moeten maken van hybride systemen, die zowel op elektriciteit als fossiele brandstoffen kunnen draaien. In 2050 zou het gas dan volledig vervangen moeten zijn door waterstof.

Bron: Duurzaam bedrijfsleven