Nuon (inmiddels heet het bedrijf Nuon Vattenfall) is bezig met de bouw van een biomassacentrale bij Diemen. De energiecentrale moet straks tienduizenden woningen, zowel in Almere als in Amsterdam, van energie gaan voorzien. Nu gebeurt dat nog met aardgas en/of kolen.

Biomassa biedt volgens Nuon Vattenfall een duurzamer alternatief, vergeleken met de fossiele alternatieven. Maar omwonenden maken zich zorgen: volgens hen zou de luchtkwaliteit er juist op achteruit gaan door de komt van de biomassacentrale.

Gemeente Diemen is tegenstander van de komst van de nieuwe centrale, maar de gemeente kan de komt niet verhinderen. Onlangs heeft de gemeente daarom aan de gemeentes Amsterdam en Almere en de Provincie Noord-Holland gevraagd een convenant te sluiten met Nuon waarin extra afspraken over de uitstoot en de herkomst van de biomassa zijn opgenomen. Er bestaan overigens al richtlijnen voor biomassacentrales, maar in het convenant zouden de regels nog eens aangescherpt kunnen worden.