NZKG wordt waterstof hub Amsterdam

De Hydrogen Hub Amsterdam is deze week op het World Hydrogen Congress gepresenteerd. Het Amsterdam Noordzee Kanaalgebied moet koploper worden op het gebied van waterstof.

Grote namen, zoals Port of Amsterdam, Schiphol, Tata Steel, Gasunie, Nobian, Vattenfall en anderen, hebben zich verenigd om de transitie naar een waterstofeconomie te versnellen. Metropool Regio Amsterdam (MRA) en het Noorzeekanaalgebied (NZKG) moeten in de toekomst uitgroeien tot een internationale waterstofhub.

Toegevoegde waarde

De randvoorwaarden voor een succesvolle waterstofhub zijn in principe aanwezig in de regio. Er is de directe nabijheid van windenergie, een brandstofhaven, industriële grootverbruikers, Schiphol, een infrastructuur die de regio met het achterland verbindt, en kennis. Bovendien wonen er 2,5 miljoen mensen in de MRA en heeft het NZKG een CO2-uitstoot van 18,3 megaton. Volgens het position paper is de potentiële toegevoegde waarde van de waterstof hub zo’n 19 miljard euro en kunnen er 171.000 banen worden gecreëerd.

Transitie in 3 stappen

De transitie bestaat uit 3 stappen. Bij de kick-off van de projecten (2021-2025) worden nieuwe projecten actief gestimuleerd en wordt er gewerkt aan de basisinfrastructuur. In de tweede fase (2025-2030) vindt de ‘take-off’ van de waardeketens plaats: de opschaling van projecten en grootschalige invoer van waterstof (uit het buitenland) in de waardeketens. In de derde fase (2030-2050) vindt de grootschalige transitie en doorgroei plaats.

Blauw en groen

Duidelijk is dat het in het project niet alleen om groene waterstof gaat: Om de klimaatdoelen van 2030 en 2050 te halen zet het NZKG in op CO2-neutrale
waterstof. Het einddoel is om uitsluitend groene waterstof te gebruiken. De hoofd-
route van het waterstofcluster in het NZKG ligt dan ook bij de opbouw van productie-
capaciteit van groene waterstof, met als bron duurzame stroom van windparken op
zee en de aansluiting op de landelijke waterstof backbone. Na 2030 zal er groot-
schalige waterstofimport plaatsvinden. In de waterstofagenda van het NZKG heeft blauwe waterstof ook een plek. Dat wordt beschouwd als transitie-oplossing om de ontwikkeling van de waterstofmarkt op te zetten en de weg naar volledig groene waterstof te versnellen.

Nobian, Tata, Vattenfall
Voor de grote spelers in de regio zijn specifieke rollen weggelegd: In de MRA regio bevindt zich vooraanstaande industrie. Nobian, Vattenfall en Tata Steel hebben expertise op het gebied van de productie en gebruik van waterstof. Netwerkbeheerders Gasunie en Alliander zijn kundig als het gaat om opslag en transport. Het Shell Technology Centre is ook toonaangevend op het gebied van waterstofinnovatie. Avantium is een specialist op het gebied van de elektrochemie. Op het Science Park is dit bedrijf de technologie verder aan het ontwikkelen. Daarnaast onderzoeken verschillende industriële partijen of ze waterstof kunnen integreren in hun productieproces. De waterstofkennisontwikkeling gaat dus hard in de regio en is bovendien verbonden aan de verschillende waardeketens.

Het hele position paper is hier te lezen.