OCI Nitrogen krijgt geen subsidie voor biogasinstallatie

OCI Nitrogen en Re-N Technology krijgen geen subsidie voor een biogasinstallatie op industrieterrein Chemelot. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland heeft onvoldoende vertrouwen in de installatie.

OCI Nitrogen heeft in oktober 2017 samen met Re-N Technology een aanvraag gedaan voor de Stimulering Duurzame Energie regeling (SDE+) ten behoeve van financiële ondersteuning van het Zitta®Biogas Chemelot project. Het bouwen van de installatie, waarbij varkensmest wordt omgezet in biogas, zou naar schatting zo’n € 80 mln gaan kosten. Het inpassen van de installatie in de bestaande fabriek kost daarnaast nog eens een kleine € 10 mln.

Vernieuwend
Biogas is vernieuwend en dat brengt financiële risico’s met zich mee, zegt een woordvoerder van OCI in het Financieele Dagblad. ‘Daarom hadden we de subsidie nodig.’ Daarbij had de installatie in Geleen de grootste in Nederland moeten worden. De bedrijven zijn teleurgesteld dat RVO de SDE+regeling niet heeft toegekend.

Circulaire verwerking
Het project Zitta®Biogas Chemelot wordt volgens OCI Nitrogen door alle betrokken partijen en stakeholders als zeer goed project gezien, zowel voor de agrarische sector om het mestoverschot op circulaire wijze te verwerken, als voor de industrie om haar CO2 footprint te verminderen. De biogasinstallatie zou ongeveer 700 kton ton mest verwerken, waarmee 40 miljoen kubieke meter biogas kan worden geproduceerd. Dit staat gelijk aan het aardgasverbruik van 25.000 huishoudens, waarmee OCI Nitrogen haar CO2 footprint zou verlagen. Voor de provincie Limburg en voor Chemelot zou deze biogasinstallatie een waardevolle aanwinst zijn in het realiseren van de visie op duurzaamheid en circulariteit.

Economische risico’s
OCI Nitrogen laat in een persbericht weten zich te realiseren dat er economische risico’s zijn aan een biogasinstallatie op deze schaal. Een dergelijk project is volgens de kunstmestproducent niet eerder gerealiseerd in Nederland. Daarnaast is ook de synergie met een chemische productiebedrijf nieuw. Juist om een dergelijk vernieuwend en grootschalig project tot stand te brengen is SDE+ toekenning volgens het bedrijf nodig.

Mogelijk vervolg
Niet alleen OCI Nitrogen en Re-N Technology, maar ook Provincie Limburg, Chemelot en de betrokken veehouders vinden het besluit jammer. Maar alle partijen zijn het erover eens dat de toezegging van subsidie noodzakelijk is om dit project verder te kunnen ontwikkelen. OCI Nitrogen en Re-N Technology beraden zich op een mogelijk vervolg en blijven gecommitteerd aan de wens om biogasproductie op Chemelot te realiseren.

Bekijk hier een filmpje over de achtergrond van het project