(foto: CommonsWikiMedia).

OESO: onevenwichtige verdeling van energiebelasting tussen grote en kleine verbruikers

De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) heeft kritiek op de verdeling van energiebelasting onder grote en kleinere verbruikers. Grootverbruikers worden volgens de organisatie teveel ontzien als het om het belasten van de CO2-uitstoot gaat.

Volgens OESO zorgt het huidige Nederlandse beleid met betrekking tot energiebelasting en CO2-belasting voor een vertraging van de omschakeling naar een duurzamere samenleving. Volgens OESO worden er in Nederland weliswaar subsidies toegekend uit de SDE++ (die uit de ODE gefinancierd worden) maar krijgen grootverbruikers van energie tevens kortingen op hun energiebelasting.

Bescherming

Ook de nationale CO2-tax, die vanaf 2021 effectief is geworden, heeft volgens OESO niet het gewenste effect omdat grote uitstoters ontheffingen krijgen om ze te beschermen op het internationale concurrentieveld. Daarbij wordt er, zo zegt OESO, niet gekeken of die bescherming ook echt nodig is. Juist bij de grootverbruikers kan de grootste CO2-winst worden gehaald.

Daar komt volgens de organisatie bij dat juist de grootverbruikers de meeste aanspraak maken op subsidies. Kleinere bedrijven hebben een kleinere kans op subsidies voor verduurzaming én betalen hogere energietarieven.

Korte vs lange termijn

OESO heeft ook kritiek op de aard van de projecten die aanspraak maken op subsidie. Zo worden vooral korte termijn projecten (bijvoorbeeld CCS) gesubsidieerd, terwijl lange termijn plannen, zoals de ontwikkeling van een waterstofeconomie, nauwelijks gesubsidieerd worden.