Een dertigtal omwonenden en organisaties beginnen onder leiding van advocate Bénédict Ficq een strafzaak tegen Tata Steel. Volgens de aanklagers brengt het staalbedrijf bewust stoffen in de lucht, bodem en water die een gevaar opleveren voor de volksgezondheid en voor het lokale dierenwelzijn.

Frisse Wind Nu

De omwonenden van Tata Steel hebben zich verenigd in de stichting Frisse Wind Nu. Daarnaast doet ook de stichting Duinbehoud mee in de strafzaak. Advocate Bénédict Ficq stond onlangs in de belangstelling met haar strafzaak tegen de tabaksindustrie.

De aanklagers zeggen op te komen voor hun basisrechten: schone lucht, schoon water en een gezond en veilig thuis. Volgens stichting Frisse Wind Nu zijn de omwonenden in hun woonomgeving echter niet veilig: ‘bewoners leven in een continue staat van bezorgdheid.’

Strafzaak

Het is niet voor het eerst dat Tata Steel wordt aangeklaagd vanwege overtredingen. Maar dit keer gaat het om een strafzaak, in plaats van een civiele zaak. Ficq:”Wij menen dat op dit moment de strafrechter in beeld moet komen, omdat het moment nu juist is.” Het niet doorgaan van de overname van Tata door SSAB is volgens Ficq illustratief voor de situatie, zo blijkt uit een interview met BNR Nieuwsradio.

Straffeloos

Volgens Ficq opereert Tata weliswaar onder een vergunning, maar blijkt uit verschillende incidenten dat Tata zich niet aan de geldende vergunning weet te houden. “Als je stoffen in het milieu brengt waardoor de volksgezondheid heeft te duchten, is dat een zeer ernstig strafrechtelijk vergrijp.”Ficq wil erkenning van de strafrechter dat Tata niet ‘straffeloos gevaarlijke stoffen de omgeving in kan pompen.’ Maar bovenal willen de eisers dat het ophoudt met de vervuiling.

Rare gedachte

Tata is echter goed voor zo’n 10.000 banen en het sluiten of verplaatsen van de fabriek, zou grote gevolgen voor de werkgelegenheid hebben. “Ik denk dat volksgezondheid altijd voor werkgelegenheid moet komen’, stelt Ficq. “Het is bovendien ook een rare gedachte om wel mensen aan het werk te houden, terwijl de druk op de zorg door gezondheidsproblematiek de economische effecten eigenlijk weer teniet doet.”

Ficq denkt onder andere met behulp van jurisprudentie uit asbestzaken het Openbaar Ministerie te kunnen overtuigen van het toelaten van de strafzaak tot de strafrechter. Daarvoor zal het OM eerst een feitenonderzoek moeten laten plaatsvinden.