Nieuwe cijfers van het CBS laten zien dat in het vierde kwartaal van 2019 1% minder werd omgezet door de industrie dan in het vierde kwartaal van 2018. Voor 2019 in totaal werd er 4% minder omgezet dan het jaar er voor.

Vooral in de eerste drie kwartalen van 2019 leverde negatieve cijfers op, onder andere vanwege het verplaatsen van activiteiten naar het buitenland.

In Q4 van 2019 waren de onderlinge verschillen echter groot: vooral de transportbranche en de metaalindustrie schreven slechte cijfers, maar de machinebouw zette bijna 15% meer om dan een jaar eerder. Ook de voeding- en genotmiddelenindustrie deden het goed: 3,1% meer ten opzichte van een jaar eerder.

Uit verdere cijfers van het CBS blijkt dat producenten gemiddeld positief zijn over de verwachte omzet in het eerste kwartaal van 2020 en over de personeelssterkte. Het CBS maakt voor die cijfers echter geen onderscheid tussen de diverse sectoren.

Ook uit Duitsland kwam interessant nieuws: de flinke achteruitgang die de afgelopen maanden werd genoteerd, lijkt langzaam te kenteren. De PMI steeg in februari van 45,3 naar 47,8, terwijl economen op 44,8 gerekend hadden.