Onbalans in industriële ketens leidt tot effecten in maaklanden

Door extreem herstel na de pandemie aan de maakkant van de industriële ketens, ontstaan onevenwichtigheden in productieketens en distributieketens. In Duitsland zijn de effecten inmiddels goed zichtbaar, vertelt econoom Kees de Kort bij BNR Nieuwsradio.

Macro-econoom Kees de Kort is niet bijzonder positief over de motor van de Europese (industriële) economie: in Duitsland hapert het namelijk. “Het eerste herstel na de coronacrisis kwam vanuit de maakkant”, vertelt De Kort. “Door dat snelle herstel ontstonden onevenwichtigheden in de productie- en distributieketens. Dan is het niet gek dat die onevenwichtigheden vooral effecten zullen hebben op de grote maaklanden.”

En dat is inmiddels goed te zien in Duitsland, weet De Kort. “De Duitse industriële productie ligt inmiddels tien procent lager dan pre-corona. Maaklanden worden zwaar geraakt door de verstoringen in de ketens.”

Just in time

Het model waarbij steeds minder voorraden worden aangehouden en waarbij er just in time wordt geleverd, helpt ook niet als de ketens verstoord zijn. “Uiteindelijk moet dat just in time model van tafel, want het maakt ons enorm kwetsbaar. Dat lukt op termijn wel, maar eerst zal je zien dat verstoringen weer tot nieuwe verstoringen leiden.”

Teveel voorraad

Bijvoorbeeld het hebben van teveel voorraad op langere termijn. “Als je nu een product maakt waar tweehonderd onderdelen inzitten en waarvan je er maar drie niet goed kunt krijgen, kan je nauwelijks produceren, terwijl de voorraden van die onderdelen die wel leverbaar zijn, juist weer oplopen.”

Japan

Ook in Japan ondervindt men de gevolgen van de verstoringen in productie- en distributieketens: economische verwachtingen worden naar beneden bijgesteld. “Dat is weer het bekende verhaal van een paar onderdelen die je tekort komt, bijvoorbeeld de chips voor de auto. Er wordt weer gesproken over een nieuw stimuleringsprogramma.”

Inflatie

En dan zijn er nog de energieprijzen. “De hoge energieprijzen hebben weer effect op de inflatie. En inflatie heeft vervolgens weer allerlei effecten. In het VK denkt men bijvoorbeeld nog steeds dat die inflatie tijdelijk zal zijn, maar dat moeten we nog maar zien.”