Leestijd: 50 seconden

Als voorbereiding op het thema ‘maintenance’ voor Process Control nummer 2 krijgt u van ons vast en column over dit interessante onderwerp.

Door: Geurt van Bennekom, productmanager Eaton 

Vrijwel alle industriële machines en componenten van vandaag zijn IoT-ready. Juist voor het mkb biedt dat mooie kansen. Pak die kans om echt zinvolle dingen met data en verbindingen te doen. Uit machines en data is namelijk zoveel meer te halen dan storings- en statusmeldingen.

Machines zijn de ‘things’ die onderdeel zijn van het Internet of Things. Ze communiceren met elkaar (al dan niet via de cloud), met centrale systemen, machinebouwer en gebruiker. En nee, IoT in de machinebouw is niet alleen het terrein van de grote spelers. Ik ben ervan overtuigd dat er juist voor het mkb mooie kansen liggen. De vraag die bij veel kleinere machinebouwers en servicebedrijven op de lippen ligt is: Hoe dan?

Vrijwel alle industriële machines en componenten van vandaag zijn IoT-ready en genereren een indrukwekkende datastroom waar veel informatie uit te halen is voor onderhoud, bedrijfsvoering en productieprocessen. Maar mijn inschatting is – op basis van vele jaren ervaring – dat momenteel nog geen 10 procent van het mkb echt zinvolle dingen met die data en verbindingen doet. Storingsmeldingen en statusmeldingen, daarbij houdt het wel zo’n beetje op.

Weg met dat onderbuikgevoel
Maar er is zoveel meer uit te halen. Je kunt bijvoorbeeld de stap zetten naar op data gebaseerd voorspellend onderhoud (predictive maintenance), in plaats van op onderbuikgevoel onderhoud te plegen. Als je storingen met grote mate van zekerheid kunt voorspellen, wordt planning effectiever en voorspelbaarder. Als alle machines en componenten die onder je hoede staan continu updates genereren, geeft dat een schat aan relevante informatie waarmee de bedrijfsvoering slimmer en kostenefficiënter kan worden. Je hebt bovendien niet alleen procesdata en machinegegevens continu op elke plek beschikbaar, maar bijvoorbeeld ook alle actuele handleidingen.

Bij brand zit ik liever in de cloud
Waar laat je die enorme hoeveelheid data? Dat is ook een goede vraag. In gesprekken met ondernemers merk ik dat er huiver is om data naar de cloud te brengen. De indruk is dat dat vooral duur is. De praktijk is anders, juist omdat je betaalt voor gebruik en niet voor bezit. Is het veilig in de cloud? Ik denk dat de cloud beter beveiligd is tegen hacks, ransomware of brand dan je eigen lokale servers. Bovendien is toegang tot data gekoppeld aan ieders rol en rechten.

Er is voor het mkb veel winst te behalen door gebruik te maken van het IoT en de cloud. Ik ga graag in gesprek met iedere ondernemer in machinebouw of onderhoud die daar nog aan twijfelt.