Met de mobiele onderhoudsslede SewaSlide kan één enkele persoon een pomp van de pompserie Sewabloc openen en er servicewerkzaamheden aan uitvoeren.

KSB presenteert een onderhoudsslede voor afvalwaterpompen. Met de mobiele SewaSlide kan een enkele persoon een pomp van de pompserie Sewabloc openen en onderhoudswerkzaamheden, zoals een waaierinspectie en/of verwijdering van vezelstoffen en vaste stoffen, uitvoeren. Het gebruik van kranen en andere hefwerktuigen voor onderhoud wordt hiermee overbodig.

Met de SewaSlide kan de pomp eenvoudig door één monteur worden gemonteerd en gedemonteerd. Voor installaties met meerdere pompen van hetzelfde type kan met één onderhoudsslede worden volstaan. Deze kan telkens worden gebruikt aan de pomp waaraan onderhoudswerk moet worden uitgevoerd.

Na het aanbrengen van de SewaSlide moet de servicetechnicus alleen de bouten losdraaien die het pomphuis en de lagerstoel met elkaar verbinden. Vervolgens kan hij de backpull out unit inclusief waaier, as, lagers, pakkingen en motor naar buiten trekken. Het pomphuis zelf blijft daarbij op zijn plaats en verbonden met de zuig- en persleiding. Na het openen van de pomp is de waaier vrij toegankelijk. Op deze manier kan blokkerend materiaal gemakkelijk worden verwijderd en kunnen andere onderhoudsmaatregelen zonder problemen worden uitgevoerd.

Na afronding van de onderhoudswerkzaamheden schuift de monteur de backpull out unit met waaier, as en motor weer terug en draait hij de bouten weer aan. SewaSlide is als optioneel toebehoren voor de pompserie Sewabloc verkrijgbaar.

KSB is één van ’s werelds meest vooraanstaande producenten van pompen, afsluiters en bijbehorende systemen voor industrie en gebouwentechniek, water- en afvalwaterbeheer alsmede energietechniek en mijnbouw. Het concern is met eigen verkooporganisaties, productie- en servicebedrijven op alle continenten vertegenwoordigd. De Nederlandse dochteronderneming KSB Nederland is gevestigd in Zwanenburg.