De ondernemingsraden van zeventien bedrijven uit de chemie-en staalsector in Nederland vragen in een open brief aan de provinciale lijsttrekkers om nog eens goed na te denken over de CO2-belasting voor de industrie. “In het slechtste geval storten dat soort belastingen onze fabrieken direct in de rode cijfers, verdwijnen onze banen en importeren we straks staal, benzine of chemie uit landen die minder ambitieus zijn met maatregelen op het gebied van klimaat en broeikasgasemissiereductie.”

De ondernemingsraden vinden het terecht dat er veel aandacht is voor klimaat, energie en CO2-reductie. “Maar het is niet terecht dat onze bedrijven worden weggezet als ‘de grote vervuilers’. Niet alleen omdat wij producten maken die onze klanten – al uw kiezers – nodig hebben, maar ook omdat juist onze bedrijven binnen Europa nu al voorop lopen in energie-efficiëntie en lage CO2-uitstoot per eenheid product.”

Ze benadrukken dat de industrie in Nederland sinds 1990 de uitstoot van broeikasgassen met 32 procent heeft verminderd, terwijl in de transport en elektriciteit de emissies alleen maar zijn gestegen. “Hoezo zijn wij dan ineens de grote vervuilers?”, vragen zij zich af.
Vrienden en familie spreken werknemers in de chemie- en staalsector vaak aan over wat ze doen: ‘Hoe kunnen jullie nog bij een raffinaderij of chemiefabriek werken?’ “Ons antwoord is dan: ‘juist nu!’, want wij dragen bij aan de verduurzaming van onze fabrieken”, schrijven de ondernemingsraden. “Wij hebben laten zien dat door onze ideeën voor steeds betere, steeds duurzamere productieprocessen onze Nederlandse fabrieken nu al behoren tot de Europese en wereldtop.”

Koploperspositie behouden
De opstellers benadrukken dat de Nederlandse industrie haar koploperspositie moet behouden. Wanneer ze sneller moeten verduurzamen dan de rest van Europa is ondersteuning van de overheid essentieel. Verder spreken ze hun zorgen uit over voorstellen voor CO2-belasting van een politicus als Jesse Klaver.
De ondernemingsraden waarschuwen voor de aantasting van de goede reputatie van Nederland als veilige en voorspelbare investeringsplek bij buitenlandse aandeelhouders. Die zijn dan minder geneigd voor Nederland te kiezen als het om innovatieve maar dure investeringen gaat. Andere landen zullen die investeringen dan wél aantrekken met veel slimmer industriebeleid.

Reactie Natuur en Milieu
Milieuorganisatie Natuur & Milieu laat aan de NOS weten het jammer te vinden dat de bedrijven de suggestie wekken dat ambitieus klimaatbeleid zou leiden tot verminderde werkgelegenheid. Directeur Rob van Tilburg zegt dat dit niet het geval is als een CO2-belasting samengaat met een subsidieregeling voor duurzame oplossingen. “We hebben altijd gezegd: sluis de opbrengsten van een CO2-beprijzing terug naar bedrijven zodat ze schone technologie kunnen toepassen en op die manier een voordeel kunnen krijgen ten opzichte van de concurrentie.”
Het argument dat de industrie al veel uitstoot heeft teruggedrongen, klopt volgens Van Tilburg ook niet. “Nederland is qua duurzaamheid een van de langzaamste jongetjes in de klas. Dat we vooroplopen wordt niet gestaafd door de feiten.”

Lees hier de open brief