RIVM: stof in IJmond is ongewenst voor de gezondheid van kinderen

De Onderzoeksraad voor Veiligheid start een onderzoek naar de risico’s voor omwonenden van de uitstoot van Tata Steel in IJmuiden. De OVV wil onder meer weten in hoeverre rekening wordt gehouden met gezondheidseffecten voor omwonenden bij het toestaan en controleren van langdurige industriële uitstoot. De OVV verwacht over een jaar de bevindingen te rapporteren. Tata Steel ziet het onderzoek met vertrouwen tegemoet.

Blootstelling aan industriële stoffen kan schade veroorzaken aan de gezondheid, meldt de OVV in een persbericht. Dit kan door een eenmalige uitstoot of lozing zijn, maar ook door een opeenstapeling van stoffen in de loop van de tijd. De komende tijd gaat de OVV gebruiken om het onderzoek op te zetten. “Om het onderzoek verder af te bakenen. Er zullen daarna interviews en daadwerkelijk onderzoek plaatsvinden”, zegt de woordvoerster in een artikel in NH nieuws.

Onderzoek RIVM

De OVV heeft de afgelopen tijd meldingen ontvangen van omwonenden van de staalfabriek. De Raad noemt dat als een van de aanleidingen om het onderzoek te starten. Het RIVM presenteerde 15 april de resultaten van een nieuw onderzoek naar de gezondheid van bewoners in de IJmond. Uit het onderzoek blijken twee zaken: de luchtkwaliteit is regelmatig onvoldoende of matig van kwaliteit en ten tweede blijken mensen in de IJmond vaker dan gemiddeld gezondheidsklachten te hebben. Tussen de gezondheidsklachten en de luchtkwaliteit is echter geen oorzakelijk verband aangetoond. De omwonenden zijn het spuugzat: “genoeg is genoeg.”

Andere industriële complexen

Tata Steel is door de OVV geïnformeerd dat er een onderzoek komt naar de impact van industriële uitstoot op de omgeving, schrijft het bedrijf op de website. Het gaat om een thematisch onderzoek. De precieze reikwijdte hiervan is nog niet bekend.
De directie van Tata Steel heeft volledige medewerking toegezegd. Ook heeft het de Onderzoeksraad uitgenodigd voor een kennismakingsbezoek aan de site in IJmuiden. “Wij hebben een actieplan dat de impact van onze bedrijfsprocessen op de omgeving tot een minimum beperkt en investeren daarin honderden miljoenen euro’s. Wij hechten er waarde aan om in gesprek te zijn met de omgeving en nemen de zorgen van onze buren serieus. Tata Steel ziet het onderzoek met vertrouwen tegemoet.”

Chemelot niet benaderd

Chemelot is nog niet door de OVV benaderd, antwoordt de woordvoerster op vragen van ProcessControl. “Wij hebben vanuit Chemelot vernomen dat de OVV een onderzoek start rondom risico’s omwonenden door uitstoot industrie. Zoals de OVV aangeeft zal het onderzoek zich in eerste instantie richten op Tata Steel en mogelijk op andere industriële complexen. Wanneer Chemelot hiervoor wordt benaderd, zullen wij uiteraard onze volledige medewerking aan het onderzoek verlenen.”

Meer nieuws over Tata op Process Control.