De kans op ongelukken neemt toe doordat medewerkers in ‘sommige sectoren’ niet kunnen lezen en schrijven, of met een computer omgaan, meldde de NOS afgelopen dinsdag, naar aanleiding van een uitgekomen rapport over laaggeletterdheid op de werkvloer, door de Stichting Lezen en Schrijven.

De genoemde sectoren zijn: schoonmaakbranche, bouw en industrie. In de eerste sector is het percentage laaggeletterdheid het hoogst: 40%. De bouw en industrie delen de tweede plaats met 37%.

Een vrij hoog percentage, maar een van de eerste dingen die men zich zou kunnen afvragen, is of er in het onderzoek rekening is gehouden met afkomst. Iemand die geen Nederlands spreekt en leest, is weliswaar niet in staat een Nederlands voorschrift te lezen, maar is niet laaggeletterd. Maar daar zit het hem niet in, legt woordvoerder JanWillem Heijkoop van de Stichting Lezen en Schrijven uit. “We hebben gekeken naar mensen met een NT1-achtergrond, dus mensen die Nederlands prima verstaan. Doorgaans dus Nederlanders en derde generatie migranten.”

“Vergis je ook niet in de computer component van laaggeletterdheid”, vult Heijkoop aan. “Steeds meer processen worden digitaal en als je niet kunt omgaan met een computer, smartphone of tablet, is dat ook een vorm van laaggeletterdheid.”

Laaggeletterdheid komt vaker voor bij beroepsgroepen ‘waar je niet meteen een ingenieurstitel voor nodig hebt’, vult Heijkoop aan. Als we het onderzoek nader bekijken, zien we dat ‘hulpkrachten bouw en industrie’ relatief hoog scoren op laaggeletterdheid (37%), evenals ‘productiemachinebedieners’ (37%) en in mindere mate ‘assemblagemedewerkers’. Verder in het onderzoek is er onderscheid gemaakt tussen de verschillende industrievormen. De enige categorieën die onder de procesindustrie vallen zijn ‘vervaardiging voedingsmiddelen’ (11-15%) en ‘vervaardiging van cokesovenproducten en aardolieverwerking’ (5-8%), maar specifieker dan dat wordt het niet.

Aan de hand van het artikel van de NOS zou iemand zonder enige kennis van de procesindustrie kunnen concluderen dat een derde van de mensen in de industrie niet kan lezen, maar wel met gevaarlijk machines en stoffen in de weer is, daarbij niet alleen voor zichzelf onveilige situaties creërend, maar wellicht ook voor de omgeving. Die conclusie kan echter op geen enkele manier uit het onderzoek worden getrokken.