De afgelopen jaren is het beheren van productieomgevingen steeds complexer geworden. Klassieke besturingsontwerpen worden uitgebreid met interactieve onderdelen en verschillende besturingsniveaus.

Hierdoor wordt het voor gebruikers steeds moeilijker om door de diverse menu’s in de machine-interfaces te navigeren om de juiste opdracht te kunnen versturen, of om de juiste informatie te filteren uit een grote stroom aan gegevens. Nieuwe gebruikers hebben meer training nodig en werknemers raken gefrustreerd door onduidelijkheden in het systeem. Het is daarom van groot belang dat Human Machine Interfaces (HMI) worden uitgerust met intuïtieve bedieningssystemen die zijn aangepast aan de behoeften van de gebruikers.

Stappen naar gebruiksvriendelijke HMI

De ontwikkeling van zo’n gebruiksvriendelijke HMI kent diverse stappen. Allereerst moet worden vastgesteld welke activiteiten moeten worden uitgevoerd en welke gebruikersgroepen deze handelingen uit moeten voeren. Deze gebruikersgroepen moeten vervolgens verder worden uitgewerkt: wie gebruikt de interface wanneer en waarvoor? Daarna is het tijd om te kijken naar de hardware componenten en software oplossingen die gebruikt worden voor de toegang tot informatie en het geven van opdrachten: het ontwerp van de HMI. Tot slot kan de complete oplossing geïmplementeerd worden, zodat het gestroomlijnde werkproces van start kan gaan.

Tijdens het productieproces wordt vaak meer data verzameld dan een gebruiker nodig heeft. Door goed te kijken naar de informatiebehoefte van de gebruiker en gebruikers in de juiste gebruikersgroepen in te delen, kan de verzamelde data verdeeld worden over de relevante gebruikersgroepen. Zo heeft de gebruiker toegang tot alle informatie die nodig is voor het uitvoeren van zijn taken, zonder in verwarring te worden gebracht door een overvloed aan (onnodige) informatie.

Voor gebruikers biedt zo’n gepersonaliseerde interface duidelijkheid en worden de te volgen processen eenvoudiger gemaakt. Een taak bestaat vaak uit meerdere, op elkaar aansluitende processtappen. Als dit gestandaardiseerde processen zijn, kunnen deze in stappen worden weergegeven in een georganiseerde, taakspecifieke workflow. Zo kunnen zelfs minder ervaren gebruikers complexe processtappen in de juiste volgorde voltooien, zonder dat zij extra training nodig hebben of op zoek moeten naar de juiste functies in een onoverzichtelijke lijst.

Gebruiksvriendelijke, gebruiksgeoriënteerde en intuïtieve HMI-concepten zorgen ervoor dat er tijdens werkprocessen veel tijd wordt bespaard en helpen bij het verlagen van foutpercentages. Natuurlijk gaat de implementatie van dit soort nieuwe bedieningsconcepten niet over één nacht ijs. Gebruikersrollen- en profielen moeten worden uitgewerkt en vastgesteld en er komen nieuwe technische uitdagingen bij, zoals het ontwerp van intuïtieve menu’s, bedieningsinstellingen en mobiele interfaces.

Onze whitepaper ‘Designing and developing control systems that truly meet the needs of users’ geeft machinebouwers meer informatie over de sterke en zwakke punten van de huidige bedieningssystemen en hoe ze de efficiëntie in machinebediening kunnen vergroten. In de whitepaper wordt verder uitgelegd met welke praktische aspecten ontwerpers tijdens de productontwikkeling rekening zouden moeten houden. Het is mijn inziens de hoogste tijd dat machinebouwers en -ontwerpers de handen ineen slaan met de eindgebruikers, om al deze uitdagingen op te lossen!

Door: Geurt van Bennekom, productmanager Eaton