Enkele maanden geleden bleek dat de beheerder van het afvalwater op Chemelot, Sitech, niet volledig was met betrekking tot de aanvraag van een nieuwe lozingsvergunning vanaf 2020. Het waterschap kon door de onvolledige aanvraag geen nieuwe vergunning verlenen, vooral omdat de vergunning een van de meest complexe milieuvergunningen van het land betreft, zo meldt het waterschap in De Limburger.

Het leek er even op dat de 55 bedrijven die op het Chemelot terrein zijn gevestigd vanaf 1 januari geen afvalwater meer zouden mogen lozen, maar dat zou betekenen dat die bedrijven stil zouden komen te liggen. Ook het waterschap meende dat de economische gevolgen van een dergelijke stillegging te groot zou zijn en besloot om de bestaande vergunning te verlengen in afwachting op de nieuwe vergunningsaanvraag.

Volgens het waterschap is er niets mis met de huidige vergunning, maar toch ligt de zaak gevoelig, omdat er in het afvalwater van Chemelot zo’n 650 verschillende stoffen bevinden, waarvan een deel in de oude vergunning geen normering heeft, omdat het nieuwe stoffen betreft. De aanwezigheid van die nieuwe stoffen maakt de vergunningsaanvraag vele malen complexer, naast het feit dat er stroomafwaarts uit de Maas (waar het afvalwater via de Ur in belandt) drinkwater wordt gewonnen.

Sitech krijgt nu tot 17 maart de tijd om de volledige aanvraag alsnog in te dienen. Volgens het waterschap lijkt het er op dat die datum gehaald gaat worden.